Zdjęcie Artykułu

Przypominamy, że mija termin na podpisywanie umów na kolektory słoneczne

25.04.2016

Do 26 kwietnia br - Zapraszamy mieszkańców do podpisywania umów na realizację projektu

Gmina Garbów przygotowuje wniosek  składany na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, który swoim zakresem obejmuje zakup i montaż zestawu solarnego (składającego się z systemu kolektorów słonecznych, podgrzewacza wody, osprzętu instalacyjnego) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Wymaganym załącznikiem do projektu jest kopia umowy z Właścicielem budynku określająca prawa własności oraz zasady udziału w projekcie. 

Zapraszamy właścicieli nieruchomości, aby zgłaszali się do Urzędu Gminy Garbów - Gminnego Centrum Informacji (budynek biblioteki, niski parter) celem podpisania umowy na udział w projekcie. 

Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy:

  • dowód osobisty właściciela/właścicieli
  • dokument potwierdzający prawo własności działki (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)

W związku z dużą liczbą osób objętych projektem, poniżej podajemy terminy w których zapraszamy mieszkańców danych miejscowości do podpisywania umów: 

 

12.04.2016                   godz: 9:00-16:00                 Bogucin
13.04.2016 godz: 9:00-16:00 Borków, Janów, Karolin
14.04.2016 godz: 9:00-18:00 Garbów
15.04.2016 godz: 9:00-18:00 Garbów
18.04.2016 godz: 9:00-16:00   Gutanów, Leśce
19.04.2016 godz: 9:00-16:00   Piotrowice Kolonia, Piotrowice Wielkie
20.04.2016 godz: 9:00-16:00   Wola Przybysławska, Meszno
21.04.2016 godz: 9:00-18:00 Wola Przybysławska, Meszno
22.04.2016 godz: 9:00-18:00 Przybysławice, Zagrody
25.04.2016 godz: 9:00-16:00 mieszkańcy którzy nie mogli w wyznaczonych terminach
26.04.2016 godz: 9:00-18:00 mieszkańcy którzy nie mogli w wyznaczonych terminach
Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej
 

Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020.

Liczba wyświetleń: 1584
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: