Fotowoltaika - 85% dofinansowania

Fotowoltaika - 85% dofinansowania

01.04.2016

W związku ze zmianą wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dla konkursu Działania 4.1 Wsparcie Instalacji OZE ogłaszamy, że po spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami Gmina Garbów będzie ubiegać się o 85% dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych typu on-grid (z licznikiem dwukierunkowym).

Informujemy, że zainteresowani mieszkańcy, którzy wcześniej nie podtrzymali deklaracji udziału w projekcie mogą potwierdzić swój udział do dnia 8 kwietnia 2016 roku, w Urzędzie Gminy Garbów pok. 02. Do potwierdzenia trzeba dołączyć kopię rachunku za prąd za rok 2015 (lub 2014).

Potwierdzenie:  (skan wypełnionego potwierdzenia) wraz z fakturami za prąd można przesłać na adres email: edyta.kramek@garbow.pl)

Osoby potwierdzające udział w projekcie proszone są o wpłatę kwoty 150 zł za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, na konto Urzędu Gminy Garbów nr 64 8702 1024 2000 0046 2000 0050 Bank Spółdzielczy Niemce O/Garbów tytułem: imię i nazwisko właściciela oraz adres nieruchomości, projekt instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku przeprowadzonego zapytania na przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych wybrano ofertę firmy MocPV z Opola Lubelskiego

Projektanci sprawdzą możliwości techniczne poszczególnych budynków oraz wykonają dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wójt Gminy Garbów

Kazimierz Firlej

Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020.

Liczba wyświetleń: 2386
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 363-364 marzec-kwiecień 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: marzec-kwiecień 2021 (363-364)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: