Zdjęcie Artykułu

Przypominamy o konieczności potwierdzania udziału w projektach

17.03.2016

dot. budowy instalacji fotowoltaicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Prosimy mieszkańców którzy złożyli ankiety na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o potwierdzanie udziału bądź rezygnacji z udziału w projekcie do dnia 18 marca 2016r.

 

Osoby które potwierdzają udział jednocześnie z potwierdzeniem winny wpłacić kwotę 250 złotych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku na nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Garbów:

64 8702 1024 2000 0046 2000 0050 Bank Spółdzielczy Niemce O/Garbów tytułem: Imię i nazwisko, adres, projekt przydomowej oczyszczalni ścieków;

 

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Garbów pok. 02 do dn. 18 marca 2016 roku.

Potwierdzenie udziału w projekcie:

Prezentacja z zabrań:


INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Potwierdzenia bądź rezygnacje z udziału w projekcie należy składać do 21 marca 2016r. Do potwierdzenia trzeba dołączyć kopię rachunku za prąd za rok 2015 (lub 2014). 

Osoby potwierdzające udział w projekcie proszone są o wpłatę kwoty 150 zł za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, na konto Urzędu Gminy Garbów nr 64 8702 1024 2000 0046 2000 0050 Bank Spółdzielczy Niemce O/Garbów tytułem: imię i nazwisko, adres, projekt instalacji fotowoltaicznej

Potwierdzenie:  (skan wypełnionego potwierdzenia można przesłać na adres email: edyta.kramek@garbow.pl)

Skan pisma z PGE Oddział Lublin dot. włączania w sieć mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Liczba wyświetleń: 1373
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: