Zdjęcie Artykułu

25-lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej

15.03.2016

25 lat wydawania Głosu Garbowa

Zaproszeni goście, współpracownicy redakcji „Głosu Garbowa”, osoby piszące do gazety i regionaliści spotkali się, w sobotę 27 lutego, aby świętować 25-lecie TPZG oraz wydawania lokalnej gazety „Głosu Garbowa”.

Spotkanie było okazja nie tylko do uroczystych obchodów i podsumowań, ale i do refleksji nad minionym czasem.

Zebranych powitała Halina Stępniak, prezes TPZG.

Wśród zaproszonych gości byli przyjaciele i sympatycy naszego Towarzystwa: Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego reprezentował doradca Henryk Smolarz, zaszczycili nas: Starosta Lubelski Paweł Pikula, Magda Parzyszek – główny instruktor ds. kultury i regionalizmu z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, prof. Andrzej Wac-Włodarczyk – zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Halina Solecka z Zarządu WRTR, Małgorzata Olechowska – kierownik LGD „Kraina wokół Lublina”, ks. proboszcz Zenon Małyszek, Krystyna i Bogdan Wachowie, delegacje zaprzyjaźnionych Towarzystw Regionalnych z Nałęczowa, Niedrzwicy Kościelnej, Wojcieszkowa, Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”, WOK w Lublinie, Lucyna i Krzysztof Nastalscy – właściciele drukarni „Intergraf” z Lubartowa.

Na jubileusz przybyły władze samorządowe w osobach: Kazimierz Firlej – wójt gminy, Małgorzata Sanaluta – zastępca wójta, Katarzyna Chabros – przewodnicząca RG, Zenon Koput – z-ca przewodniczącej RG, Lidia Michoń – przewodnicząca Komisji Kultury Oświaty RG, Katarzyna Miszczuk – skarbnik gminy, kierownik GOPS-u, dyrektorzy szkół, przewodniczące Kół PZERiI, „Garbowskie Kwiaciarki”, osoby piszące do gazety, działacze kultury, osoby wspierające redakcję.

O początkach i dniu dzisiejszym miesięcznika „Głos Garbowa” mówił jego redaktor naczelny – Stanisław M. Stępniak, który pełni tę funkcję od 1991 roku.

- „Głos Garbowa” to kronika naszej gminy. Ileż osób przewinęło się przez jego karty! Wiele spośród nich już, niestety, nie żyje. Gazeta towarzyszy odrodzonemu samorządowi gminy Garbów od 25 lat. Niezaprzeczalnym faktem jest, że prasa lokalna w jego przemianach – wbrew pozorom – odegrała niebagatelną rolę. Byliśmy świadkami organizowania się struktur samorządowych, modernizowania infrastruktury, budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Jak trudne były to lata tworzenia się nowej władzy, tak trudne było wydawanie gazety – powiedział, m.in. red. naczelny.

 

Minione 25-lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej podsumowała Halina Stępniak, prezes Towarzystwa, która od 1999 roku kieruje wydawaniem „Głosu Garbowa”. Wypowiedź wzbogaciła prezentacją multimedialną, w której ukazała dorobek TPZG.

W swoim wystąpieniu wójt Kazimierz Firlej gratulował Jubileuszu i systematycznego wydawania „Głosu Garbowa”. Dziękował za piękne promowanie gminy Garbów i utrwalanie naszego dziedzictwa. W dowód uznania wręczył kosz 25 czerwonych róż, piękny dyplom i nagrodę dla Towarzystwa.

Następnie głos zabrał Henryk Smolarz, który w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego wręczył red. naczelnemu Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego, a dla Towarzystwa przekazał dyplom Uznania (grawerton).

Wiele miłych słów i życzeń skierował do Jubilatów Starosta Paweł Pikula, na ręce prezesa Towarzystwa przekazał dyplom i kwiaty. Były słowa uznania od ks. Zenona Małyszka, od zaprzyjaźnionych przedstawicieli towarzystw regionalnych, koleżanek regionalistek i sympatyków Towarzystwa.

Odczytane też zostały nadesłane listy: od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, od Marszałków Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i Artura Walaska, od prof. Sławomira Partyckiego - przewodniczącego WRTR, ks. Seniora Stanisława Wąsika, Artura Sępocha - dyr. WOK w Lublinie, od prezesów Leszka Kwaska z Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Jerzego Sołdka z Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Artura Kwapińskiego ze Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”.

Po części oficjalnej wzniesiono jubileuszowy toast oraz częstowano urodzinowym tortem, wykonanym w kształcie naszej gazety. Następnie zaprezentowany został nowy albumu wydany przez TPZG „Cztery pory roku na Garbowszczyźnie” z wierszami Zofii Abramek, które autorka recytowała osobiście.

Uroki garbowskiej ziemi ukazał nam również film „Gmina Garbów – odkryj piękno w nieznanym – pasja, tradycja i inspiracja”.

Jubileuszowi towarzyszyły wystawy: „Gmina Garbów - fotografią malowana” ze zdjęciami H. i St. Stępniaków i wydawnictw oraz rękodzieła „Garbowskich Kwiaciarek”.

Jubileusz był również okazją, żeby podziękować tym wszystkim, dzięki którym „Głos Garbowa” ukazuje się do chwili obecnej, a także tym, którzy zamieszczają w nim artykuły oraz odpowiadają za stronę edytorską miesięcznika. Podziękowano zespołowi redakcyjnemu i współpracującym za 25 lat społecznej pracy.
Powrót

Liczba wyświetleń: 2889
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: