Fotowoltaika - spotkania informacyjne, potwierdzenia udziału w projekcie

Fotowoltaika - spotkania informacyjne, potwierdzenia udziału w projekcie

10.03.2016

Zapraszamy osoby, które złożyły ankiety i deklaracje na montaż paneli fotowoltaicznych do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Terminarz spotkań:

 
lp. data godz. miejsce dla mieszkańców wsi:
1. 14.03.2016 13:00 Remiza OSP w Woli Przybysławskiej Wola Przybysławska, Meszno, Janów, Borków
2. 14.03.2016 17:00 Zespół Szkół w Przybysławicach Przybysławice, Zagrody
3. 15.03.2016 14:00 Szkoła Podstawowa w Leścach Leśce, Karolin, Piotrowice Wielkie, Piotrowice Kolonia
4. 15.03.2016 17:00 Remiza OSP w Garbowie Garbów, Gutanów, Bogucin

 

Na spotkaniu zostaną przedstawione zasady działania instalacji, wymagania techniczne budynków pod względem możliwości montażu oraz kwestie dotyczące uczestnictwa w projekcie. 

Podczas zebrań będzie możliwość potwierdzenia udziału w projekcie poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. 

Potwierdzenia bądź rezygnacje z udziału w projekcie należy składać do 21 marca 2016r. Do potwierdzenia trzeba dołączyć kopię rachunku za prąd za rok 2015 (lub 2014). 

 

Osoby potwierdzające udział w projekcie proszone są o wpłatę kwoty 150 zł za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, na konto Urzędu Gminy Garbów nr 64 8702 1024 2000 0046 2000 0050 Bank Spółdzielczy Niemce O/Garbów tytułem: imię i nazwisko, adres, projekt instalacji fotowoltaicznej

Potwierdzenie:  (skan wypełnionego potwierdzenia można przesłać na adres email: edyta.kramek@garbow.pl)

Skan pisma z PGE Oddział Lublin dot. włączania w sieć mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020.

Powrót

Liczba wyświetleń: 2021
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 363-364 marzec-kwiecień 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: marzec-kwiecień 2021 (363-364)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: