Usuwanie azbestu - informacja

Usuwanie azbestu - informacja

08.03.2016

Prosimy o zapoznanie się z informacją udzieloną przez Urząd Marszałkowski

Szanowni Państwo beneficjenci pilotażowego programu usuwania wyrobów azbestowych

Informujemy, iż w dniach 3-4 marca 2016 r. zostały podpisane trzy umowy na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego w 2016 r. Niniejsze umowy obejmują swoim zakresem zamówienia uzupełniające w stosunku do umowy podpisanej na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego, w 2015 roku.

Zamówienia uzupełniające są I Etapem realizacji usługi w 2016 r. i obejmować będą najpilniejsze demontaże/odbiory w okresie marzec-maj.

 Umowa została podpisana z firmą:

  -  GRESBUD Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 20-827 Lublin 

Realizacja na obszarze powiatów: lubelski, chełmski, łęczyński, świdnicki, miasto Lublin, miasto Chełm, opolski, puławski, krasnostawski,  włodawski

Telefon kontaktowy: Agnieszka Ludian 780-009-260, Iga Nowak (81) 444-15-45 wew. 14

II Etap realizacji usługi będzie odbywać się od czerwca do października 2016 r. i obejmować będzie wszystkie pozostałe złożone wnioski do realizacji w okresie czerwiec-październik.

Prosimy o zgłoszenie firmom osób zainteresowanych jak najszybszą realizacją usługi w I etapie.

Informujemy ponadto, iż firma sama będzie kontaktować się z beneficjentami w celu umówienia na realizację usługi.

Liczba wyświetleń: 2199
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: