Nowe świadczenia rodzinne

Nowe świadczenia rodzinne

20.01.2016

NOWE ŚWIADCZENIE RODZINE OD 01.01.2016 R.  – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 

Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia/Komu będzie przysługiwało świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:

  • studenci,
  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (52 tyg. i odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Ile będzie wynosiło świadczenie?

Świadczenie będzie wynosiło 1.000,00 zł miesięcznie, natomiast za niepełne miesiące kwotę ustala się dzieląc 1000,00 zł przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni za które przysługuje świadczenie.

Czy przyznanie świadczenia rodzicielskiego uzależnione jest od dochodu?

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny.

Przez jaki okres czasu można pobierać świadczenie rodzicielskie?

Matka lub ojciec dziecka będą mogli pobierać świadczenie do ukończenia przez dziecko 52-go tygodnia życia (1 rok) w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Ważne:

  • jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję  o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez 10. roku życia;
  • rodzicom, którzy w ciągu roku od urodzenia dziecka podejmą zatrudnienie, świadczenie w dalszym ciągu będzie wypłacane, jednak zostanie ono obniżone o połowę.

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

  • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
  • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
  • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Kiedy zgłosić się po świadczenie?

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca urodzenia dziecka (przysposobienia/ objęcia opieką) jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia (przysposobienia/objęcia opieką). W przypadku złożenia po tym terminie - od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Dla rodziców dzieci, które urodziły się przed 01.01.2016 r. prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od 1 stycznia 2016 r. (do ukończenia przez dziecko 1 roku życia) jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony w terminie do końca marca 2016 r. W przypadku złożenia po tym terminie, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia - od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Liczba wyświetleń: 2326
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: