Nowe świadczenia rodzinne

Nowe świadczenia rodzinne

20.01.2016

NOWE ŚWIADCZENIE RODZINE OD 01.01.2016 R.  – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 

Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia/Komu będzie przysługiwało świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:

  • studenci,
  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (52 tyg. i odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Ile będzie wynosiło świadczenie?

Świadczenie będzie wynosiło 1.000,00 zł miesięcznie, natomiast za niepełne miesiące kwotę ustala się dzieląc 1000,00 zł przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni za które przysługuje świadczenie.

Czy przyznanie świadczenia rodzicielskiego uzależnione jest od dochodu?

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny.

Przez jaki okres czasu można pobierać świadczenie rodzicielskie?

Matka lub ojciec dziecka będą mogli pobierać świadczenie do ukończenia przez dziecko 52-go tygodnia życia (1 rok) w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Ważne:

  • jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję  o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez 10. roku życia;
  • rodzicom, którzy w ciągu roku od urodzenia dziecka podejmą zatrudnienie, świadczenie w dalszym ciągu będzie wypłacane, jednak zostanie ono obniżone o połowę.

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

  • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
  • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
  • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Kiedy zgłosić się po świadczenie?

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca urodzenia dziecka (przysposobienia/ objęcia opieką) jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia (przysposobienia/objęcia opieką). W przypadku złożenia po tym terminie - od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Dla rodziców dzieci, które urodziły się przed 01.01.2016 r. prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od 1 stycznia 2016 r. (do ukończenia przez dziecko 1 roku życia) jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony w terminie do końca marca 2016 r. W przypadku złożenia po tym terminie, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia - od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Liczba wyświetleń: 1775
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 363-364 marzec-kwiecień 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: marzec-kwiecień 2021 (363-364)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: