Energia Odnawialna – kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Garbów

Energia Odnawialna – kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Garbów

14.01.2016

Urząd Gminy ogłasza nabór ankiet dla właścicieli budynków zainteresowanych montażem instalacji solarnych lub fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych

Informacja Wójta Gminy Garbów 


Dotychczas pozyskane przez gminę dofinansowanie UE z RPO woj. Lubelskiego pozwoliło na wykonanie 634 instalacji solarnych oraz montaż 52 kotłów na biomasę.

 

Gmina Garbów po raz kolejny będzie aplikować o środki z funduszy unijnych na projekt instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz na budynkach użyteczności publicznej.

Instalacje solarne:- Służą do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Zakłada się, że ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze min. 50 stopni C. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej wewnętrznej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Instalacje fotowoltaiczne: - Fotowoltaiczna mikroinstalacja zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp.

- Przewidujemy montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach od 3-5kW. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy z Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5 kW.

- Przed wypełnieniem ankiety należy sprawdzić rachunki za dostawę energii elektrycznej i na tej podstawie określić zużycie i zapotrzebowanie na prąd.

- Produkowana energia nie może być używana do produkcji rolniczej, w przypadku gospodarstw rolnych konieczne będzie rozdzielenie instalacji i montaż podlicznika (na koszt właściciela budynku).

Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskiwanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków. Przypominamy, że nie ma możliwości montażu paneli słonecznych/fotowoltaicznych na pokryciach dachowych zawierających azbest tj. eternicie.

W związku z powyższym udostępnia się wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie  wraz z ankietami doboru instalacji solarnej/fotowoltaicznej, którą należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Garbów, pokój nr 02 - w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2016r.

Deklarację z ankietą można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 02 (parter) lub z naszej strony internetowej www.garbow.pl.

Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie danych niezbędnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie. W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia. /Pierwszeństwo udziału mają właściciele budynku zamieszkujący i zameldowani na terenie gminy Garbów./

Osoby które już wcześniej złożyły deklarację i ankietę na montaż kolektorów słonecznych nie muszą składać ponownych ankiet na kolektory.

Planowana jest organizacja spotkań informacyjnych dla zainteresowanych montażem paneli fotowoltaicznych.


 

Po zebraniu ankiet przeprowadzimy weryfikację zgłoszeń i wizję w budynkach. Zgłosi się do Państwa upoważniony przedstawiciel Urzędu Gminy. Informujemy że osoba ta:

- nie pobiera żadnych opłat za przeprowadzane inwentaryzacje
- nie daje do podpisu żadnych umów, jedynym dokumentem do podpisu jest protokół uzgodnień sporządzony przez projektanta.
- pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00
- posiada upoważnienie Wójta Gminy Garbów.

Prosimy o umożliwienie dojścia i obejrzenia kotłowni oraz miejsca na montaż paneli.

ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA. KOSZT FINANSOWY UDZIAŁU W PROJEKCIE UZALEŻNIONY BĘDZIE OD POZIOMU DOFINASOWANIA projektu oraz  RODZAJU i mocy instalacji.

Kontakt telefoniczny: 81 5018381 / 537 096 222

Załączniki:

Ankieta - Instalacje kolektorów słonecznych

Ankieta - Instalacje fotowoltaiczne

Deklaracja udziału w projekcie

 

Liczba wyświetleń: 6099
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: