Zdjęcie Artykułu

Spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem Strategii Rozwoju dla LGD „Kraina wokół Lublina”

14.09.2015

15 września 2015 roku w Domu Strażaka w Garbowie o godz. 17:00

Szanowni Państwo,


zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2015-2020.
Zaproszenia kierujemy do członków LGD „Kraina wokół Lublina”, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, radnych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych władz i instytucji parafii i związków wyznaniowych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem swojej gminy oraz obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”


Tematem spotkań będzie:
1. Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD „Kraina wokół Lublina”
2. Określeniem kierunków rozwoju obszaru oraz celów i przedsięwzięć zaplanowanych w LSR dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina na lata 2015-2020
3. Określenie grup , do których powinno być skierowane wsparcie w ramach programu LEADER za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”
Spotkania mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Domu Strażaka w Garbowie w dniu 15 września 2015 roku o godz. 17:00 

LGD "Kraina wokół Lublina"
tel. 081 532 30 65
biuro@krainawokollublina.pl
http://www.krainawokollublina.pl

 Spotkanie LGD

Liczba wyświetleń: 1250
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: