Zdjęcie Artykułu

Informacja dotycząca zgłaszania szkód spowodowanych suszą - IUNG Puławy, Raport Nr 10

08.09.2015

Urząd Gminy Garbów przyjmuje oświadczenia od rolników którzy ponieśli szkody spowodowane suszą.

Zgłoszeń dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Urząd Wojewódzki, /w zał. wzór oświadczenia/ - dostępny także w Urzędzie Gminy (pokój nr 11).
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie do ARiMR, który należy udostępnić komisji badającej straty.
Komisja powołana przez Wojewodę Lublelskiego szacuje straty w terenie w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, czyli od złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:
- do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód.

Podajemy aktualny ostatni raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut BadawczyMonitoring suszy rolniczej. Raport Nr 10

Załącznik: Oświadczenie zgłaszającego straty.

Załącznik: Informacja Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW w Lublinie w sprawie programu pomocy

Liczba wyświetleń: 981
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: