Komunikat dotyczący zgłaszania szkód spowodowanych suszą - IUNG Puławy, Raport Nr 9

Komunikat dotyczący zgłaszania szkód spowodowanych suszą - IUNG Puławy, Raport Nr 9

24.08.2015

Urząd Gminy Garbów na bieżąco analizuje sytuację dotyczącą zaliczenia gminy bądź części gminy do obszaru, na którym wystąpiła susza. Uzależnione jest to od decyzji podejmowanej przez IUNG Puławy.

W przypadku zaliczenia gminy do obszaru dotkniętego suszą, rolnicy powinni dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od wystąpienia szkody - pokój nr 11 (sekretariat UG).
Osoba do kontaktów tel.: (81) 50 18 063.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Urząd Wojewódzki, /w zał. wzór oświadczenia/ - dostępny także w Urzędzie Gminy (pokój nr 11).
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie do ARiMR, który należy udostępnić komisji badającej straty.
Wójt Gminy Garbów wystąpił już do Wojewody Lubelskiego o powołanie komisji która będzie szacowała straty w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, czyli od złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:
- do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód.

O ile Gmina Garbów zostanie zaliczona do obszaru, na którym wystąpiła susza, powiadomienie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut BadawczyMonitoring suszy rolniczej. Raport Nr 9

Załącznik:
Oświadczenie zgłaszającego straty.

Liczba wyświetleń: 1360
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

GG 2020.10-11

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: październik-listopad 2020 (358-359)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: