Komunikat dotyczący zgłaszania szkód spowodowanych suszą

Komunikat dotyczący zgłaszania szkód spowodowanych suszą

17.08.2015

Urząd Gminy Garbów na bieżąco analizuje sytuację dotyczącą zaliczenia gminy bądź części gminy do obszaru, na którym wystąpiła susza. Uzależnione jest to od decyzji podejmowanej przez IUNG Puławy.

W przypadku zaliczenia gminy do obszaru dotkniętego suszą, rolnicy powinni dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od wystąpienia szkody - pokój nr 11 (sekretariat UG).
Osoba do kontaktów tel.: (81) 50 18 063.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Urząd Wojewódzki, /w zał. wzór oświadczenia/ - dostępny także w Urzędzie Gminy (pokój nr 11).
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie do ARiMR, który należy udostępnić komisji badającej straty.
Wójt Gminy Garbów wystąpił już do Wojewody Lubelskiego o powołanie komisji która będzie szacowała straty w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, czyli od złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:
- do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód.

O ile Gmina Garbów zostanie zaliczona do obszaru, na którym wystąpiła susza, powiadomienie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut BadawczyMonitoring suszy rolniczej. Raport Nr 8

Załącznik:
Oświadczenie zgłaszającego straty.

Liczba wyświetleń: 1989
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: