Zdjęcie Artykułu

Komunikat dotyczący zgłaszania szkód spowodowanych suszą

17.08.2015

Urząd Gminy Garbów na bieżąco analizuje sytuację dotyczącą zaliczenia gminy bądź części gminy do obszaru, na którym wystąpiła susza. Uzależnione jest to od decyzji podejmowanej przez IUNG Puławy.

W przypadku zaliczenia gminy do obszaru dotkniętego suszą, rolnicy powinni dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od wystąpienia szkody - pokój nr 11 (sekretariat UG).
Osoba do kontaktów tel.: (81) 50 18 063.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Urząd Wojewódzki, /w zał. wzór oświadczenia/ - dostępny także w Urzędzie Gminy (pokój nr 11).
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie do ARiMR, który należy udostępnić komisji badającej straty.
Wójt Gminy Garbów wystąpił już do Wojewody Lubelskiego o powołanie komisji która będzie szacowała straty w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, czyli od złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:
- do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód.

O ile Gmina Garbów zostanie zaliczona do obszaru, na którym wystąpiła susza, powiadomienie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut BadawczyMonitoring suszy rolniczej. Raport Nr 8

Załącznik:
Oświadczenie zgłaszającego straty.

Liczba wyświetleń: 1443
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: maj 2020 (353)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: