Wiosenne porządki

Wiosenne porządki

31.03.2015

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wizerunek naszej małej ojczyzny, a wygląd naszych wsi świadczy o nas wszystkich.

Szanowni Państwo ! 

Nadeszła wiosna, pora roku kiedy każdy z nas planuje w swoich domach i mieszkaniach wiosenne porządki. Chciałbym Państwa zaprosić do takich porządków na posesjach i wokół. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wizerunek  naszej małej ojczyzny, a wygląd  naszych wsi świadczy o nas wszystkich.

Pomimo wdrożenia gminnego systemu zbiórki odpadów który już od kilku lat zapewnia odbiór wszystkich odpadów komunalnych, spotykamy jeszcze tereny i posesje zaśmiecone /niestety często tzw. niczyje o nieuregulowanym stanie prawnym/. Wśród zalegających śmieci przeważają odpady wielkogabarytowe (krzesła, wersalki, opony itp.), dziwi ten fakt gdyż Urząd Gminy zapewnia okresowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zjawisko podrzucania śmieci do lasu, na drogi, do rowu nie powinno mieć miejsca.

W związku z powyższym apeluję i proszę mieszkańców o stosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Garbów:

-każda posesja powinna posiadać pojemnik w których gromadzone są odpady.

-odpadów nie należy spalać w paleniskach domowych, podczas takiego spalania wytwarzane są szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne.

- odpady wielkogabarytowe oddawać w  czasie okresowych mobilnych zbiórek lub przywozić do PSZOK w Garbowie  /terminy zbiórek podane przy harmonogramie odbioru śmieci /

-prosimy również mieszkańców o reagowania i „głośne” zwracanie uwagi wszystkim tym, którzy próbują uniknąć odpowiedzialności, a wytworzone przez siebie śmieci podrzucają w miejsca publiczne, 

- proszę o uprzątnięcie swoich posesji oraz działek  niezabudowanych położonych przy terenach publicznych.

 W przypadkach braku poprawy i pozostawania na nieruchomościach dzikich wysypisk śmieci będzie wszczynane postępowanie administracyjne,  które kończy się wydaniem decyzji  i nałożeniem na właściciela obowiązku uprzątnięcia takich miejsc

 --Apeluję się również do Handlowców, aby ustawili przed wejściami do sklepów kosze  na drobne odpady i zwracali większą uwagę na estetykę terenów położonych wokół swoich obiektów.

--Wszystkich  Zarządców budynków mieszkaniowych i właścicieli obiektów proszę o bieżące porządkowanie swoich terenów i dbałość o estetykę terenu.

 

Wszystkim tym, którzy już rozpoczęli wiosenne sprzątanie i przyczyniają się  do estetycznego wyglądu naszej gminy bardzo dziękuję.

 

 

                                                Wójt Gminy Garbów 

                                          Kazimierz Firlej 

Liczba wyświetleń: 3760
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: