Zdjęcie Artykułu

Wiosenne porządki

31.03.2015

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wizerunek naszej małej ojczyzny, a wygląd naszych wsi świadczy o nas wszystkich.

Szanowni Państwo ! 

Nadeszła wiosna, pora roku kiedy każdy z nas planuje w swoich domach i mieszkaniach wiosenne porządki. Chciałbym Państwa zaprosić do takich porządków na posesjach i wokół. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wizerunek  naszej małej ojczyzny, a wygląd  naszych wsi świadczy o nas wszystkich.

Pomimo wdrożenia gminnego systemu zbiórki odpadów który już od kilku lat zapewnia odbiór wszystkich odpadów komunalnych, spotykamy jeszcze tereny i posesje zaśmiecone /niestety często tzw. niczyje o nieuregulowanym stanie prawnym/. Wśród zalegających śmieci przeważają odpady wielkogabarytowe (krzesła, wersalki, opony itp.), dziwi ten fakt gdyż Urząd Gminy zapewnia okresowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zjawisko podrzucania śmieci do lasu, na drogi, do rowu nie powinno mieć miejsca.

W związku z powyższym apeluję i proszę mieszkańców o stosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Garbów:

-każda posesja powinna posiadać pojemnik w których gromadzone są odpady.

-odpadów nie należy spalać w paleniskach domowych, podczas takiego spalania wytwarzane są szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne.

- odpady wielkogabarytowe oddawać w  czasie okresowych mobilnych zbiórek lub przywozić do PSZOK w Garbowie  /terminy zbiórek podane przy harmonogramie odbioru śmieci /

-prosimy również mieszkańców o reagowania i „głośne” zwracanie uwagi wszystkim tym, którzy próbują uniknąć odpowiedzialności, a wytworzone przez siebie śmieci podrzucają w miejsca publiczne, 

- proszę o uprzątnięcie swoich posesji oraz działek  niezabudowanych położonych przy terenach publicznych.

 W przypadkach braku poprawy i pozostawania na nieruchomościach dzikich wysypisk śmieci będzie wszczynane postępowanie administracyjne,  które kończy się wydaniem decyzji  i nałożeniem na właściciela obowiązku uprzątnięcia takich miejsc

 --Apeluję się również do Handlowców, aby ustawili przed wejściami do sklepów kosze  na drobne odpady i zwracali większą uwagę na estetykę terenów położonych wokół swoich obiektów.

--Wszystkich  Zarządców budynków mieszkaniowych i właścicieli obiektów proszę o bieżące porządkowanie swoich terenów i dbałość o estetykę terenu.

 

Wszystkim tym, którzy już rozpoczęli wiosenne sprzątanie i przyczyniają się  do estetycznego wyglądu naszej gminy bardzo dziękuję.

 

 

                                                Wójt Gminy Garbów 

                                          Kazimierz Firlej 

Liczba wyświetleń: 2869
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: