Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

06.02.2015

Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Garbów

W ramach projektu z MSiT „Umiem pływać”

W dniu 05.02.2015 r. została podpisana umowa pomiędzy:

Gminą Garbów

a

Ministerstwem Sportu i Turystyki Departament Sportu dla Wszystkich

ul. Senatorska 14, Warszawa

na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w wysokości 29 070,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych). Wkład własny Gminy Garbów wynosi 38 270,00 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych)

Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

W projekcie weźmie udział 171 uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu zajęć w wymiarze 20 godzin po 45 minut dla jednej grupy, również w czasie ferii zimowych od poniedziałku do soboty. w okresie od: 22.01.2015r. – do 26.06.2015r., w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Udział ucznia w zajęciach nauki pływania jest nieodpłatny.

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy Garbów

Kazimierz Firlej

Liczba wyświetleń: 2362
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: