Zdjęcie Artykułu

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

06.02.2015

Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Garbów

W ramach projektu z MSiT „Umiem pływać”

W dniu 05.02.2015 r. została podpisana umowa pomiędzy:

Gminą Garbów

a

Ministerstwem Sportu i Turystyki Departament Sportu dla Wszystkich

ul. Senatorska 14, Warszawa

na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w wysokości 29 070,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych). Wkład własny Gminy Garbów wynosi 38 270,00 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych)

Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

W projekcie weźmie udział 171 uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu zajęć w wymiarze 20 godzin po 45 minut dla jednej grupy, również w czasie ferii zimowych od poniedziałku do soboty. w okresie od: 22.01.2015r. – do 26.06.2015r., w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Udział ucznia w zajęciach nauki pływania jest nieodpłatny.

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy Garbów

Kazimierz Firlej

Liczba wyświetleń: 1605
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: maj 2020 (353)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: