Zdjęcie Artykułu

E‑administracja w Powiecie Lubelskim - Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

26.01.2015

Informujemy o utworzeniu w Urzędzie Gminy Garbów Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego

Profil zaufany ePUAP to narzędzie techniczno-prawne umożliwiające potwierdzenie podpisu składanego przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną przez portal ePUAP. Profil zaufany jednoznacznie identyfikuje osobę składającą podpis na podstawie zestawu informacji w nim zawartych. Informacje zawarte w profilu zaufanym zostały w wiarygodny sposób potwierdzone przez organ podmiotu potwierdzającego, czyli przez instytucję publiczną, wskazaną przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji, uprawnioną do nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników.

Profil zaufany zawiera następujący zestaw potwierdzonych informacji:

1. imię,

2. nazwisko,

3. numer PESEL,

4. adres poczty elektronicznej,

5. identyfikator użytkownika (login),

6. czas jego potwierdzenia,

7. datę ważności,

8. identyfikator polityki autoryzacji,

9. parametr polityki autoryzacji.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP:

 - jednoznacznie wskazuje profil zaufany ePUAP osoby,  która wykonała podpis,

- zawiera datę i czas wykonania podpisu,

- jednoznacznie identyfikuje konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,

- jest autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,

- jest potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Wszelkie informacje oraz instrukcje dotyczące Profilu Zaufanego można uzyskać tutaj...

Źródło - epuap.gov.pl...

Liczba wyświetleń: 1213
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: