E‑administracja w Powiecie Lubelskim - Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

E‑administracja w Powiecie Lubelskim - Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

26.01.2015

Informujemy o utworzeniu w Urzędzie Gminy Garbów Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego

Profil zaufany ePUAP to narzędzie techniczno-prawne umożliwiające potwierdzenie podpisu składanego przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną przez portal ePUAP. Profil zaufany jednoznacznie identyfikuje osobę składającą podpis na podstawie zestawu informacji w nim zawartych. Informacje zawarte w profilu zaufanym zostały w wiarygodny sposób potwierdzone przez organ podmiotu potwierdzającego, czyli przez instytucję publiczną, wskazaną przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji, uprawnioną do nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników.

Profil zaufany zawiera następujący zestaw potwierdzonych informacji:

1. imię,

2. nazwisko,

3. numer PESEL,

4. adres poczty elektronicznej,

5. identyfikator użytkownika (login),

6. czas jego potwierdzenia,

7. datę ważności,

8. identyfikator polityki autoryzacji,

9. parametr polityki autoryzacji.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP:

 - jednoznacznie wskazuje profil zaufany ePUAP osoby,  która wykonała podpis,

- zawiera datę i czas wykonania podpisu,

- jednoznacznie identyfikuje konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,

- jest autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,

- jest potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Wszelkie informacje oraz instrukcje dotyczące Profilu Zaufanego można uzyskać tutaj...

Źródło - epuap.gov.pl...

Liczba wyświetleń: 2024
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: