Zdjęcie Artykułu

E‑administracja w Powiecie Lubelskim - Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

26.01.2015

Informujemy o utworzeniu w Urzędzie Gminy Garbów Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego

Profil zaufany ePUAP to narzędzie techniczno-prawne umożliwiające potwierdzenie podpisu składanego przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną przez portal ePUAP. Profil zaufany jednoznacznie identyfikuje osobę składającą podpis na podstawie zestawu informacji w nim zawartych. Informacje zawarte w profilu zaufanym zostały w wiarygodny sposób potwierdzone przez organ podmiotu potwierdzającego, czyli przez instytucję publiczną, wskazaną przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji, uprawnioną do nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników.

Profil zaufany zawiera następujący zestaw potwierdzonych informacji:

1. imię,

2. nazwisko,

3. numer PESEL,

4. adres poczty elektronicznej,

5. identyfikator użytkownika (login),

6. czas jego potwierdzenia,

7. datę ważności,

8. identyfikator polityki autoryzacji,

9. parametr polityki autoryzacji.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP:

 - jednoznacznie wskazuje profil zaufany ePUAP osoby,  która wykonała podpis,

- zawiera datę i czas wykonania podpisu,

- jednoznacznie identyfikuje konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,

- jest autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,

- jest potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Wszelkie informacje oraz instrukcje dotyczące Profilu Zaufanego można uzyskać tutaj...

Źródło - epuap.gov.pl...

Liczba wyświetleń: 1347
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: maj 2020 (353)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: