Zdjęcie Artykułu

Projekt E‑administracja w Powiecie Lubelskim

26.01.2015

„E-administracja w Powiecie Lubelskim” jest projektem powstałym z inicjatywy powiatu lubelskiego oraz dziesięciu gmin z tego obszaru: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice.

Okres realizacji projektu to 01.02.2014–30.06.2015 r.

Wysokość dofinansowania projektu to 85% ze środków EFS, a 15% stanowi wkład własny urzędu, którym jest czas pracowników Urzędy Gminy poświęcony na uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kompetencje - brak wkładu finansowego.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu wykorzystania elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Gminy.

Celami szczegółowymi projektu są:

1. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy – ulotki, plakaty, gadżety, promocja w internecie i mediach.

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Gminy w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych – szkolenia z zakresu bezpieczeństwa elektronicznego, dokumentu i podpisu elektronicznego, zawansowanych formularzy, baz danych itp.

3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej i odbieranej przez Urząd Gminy – skrzynka Urzędu Gminy na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - epuap.gov.pl)...

4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy za pomocą platformy ePUAP – 25 nowych e-usług uruchomionych na portalu ePUAP,

5. Uruchomienie w Urzędzie Gminy Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego oraz wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych umożliwiających świadczenie w sposób zautomatyzowany e-usług za pomocą ePAUP – np. portal konsultacji społecznych, umożliwiający zautomatyzowaną obsługę prowadzonych konsultacji społecznych przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

Liczba wyświetleń: 1492
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: