Projekt E‑administracja w Powiecie Lubelskim

Projekt E‑administracja w Powiecie Lubelskim

26.01.2015

„E-administracja w Powiecie Lubelskim” jest projektem powstałym z inicjatywy powiatu lubelskiego oraz dziesięciu gmin z tego obszaru: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice.

Okres realizacji projektu to 01.02.2014–30.06.2015 r.

Wysokość dofinansowania projektu to 85% ze środków EFS, a 15% stanowi wkład własny urzędu, którym jest czas pracowników Urzędy Gminy poświęcony na uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kompetencje - brak wkładu finansowego.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu wykorzystania elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Gminy.

Celami szczegółowymi projektu są:

1. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy – ulotki, plakaty, gadżety, promocja w internecie i mediach.

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Gminy w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych – szkolenia z zakresu bezpieczeństwa elektronicznego, dokumentu i podpisu elektronicznego, zawansowanych formularzy, baz danych itp.

3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej i odbieranej przez Urząd Gminy – skrzynka Urzędu Gminy na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - epuap.gov.pl)...

4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy za pomocą platformy ePUAP – 25 nowych e-usług uruchomionych na portalu ePUAP,

5. Uruchomienie w Urzędzie Gminy Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego oraz wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych umożliwiających świadczenie w sposób zautomatyzowany e-usług za pomocą ePAUP – np. portal konsultacji społecznych, umożliwiający zautomatyzowaną obsługę prowadzonych konsultacji społecznych przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

Liczba wyświetleń: 2209
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: