Zdjęcie Artykułu

Projekt E‑administracja w Powiecie Lubelskim

26.01.2015

„E-administracja w Powiecie Lubelskim” jest projektem powstałym z inicjatywy powiatu lubelskiego oraz dziesięciu gmin z tego obszaru: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice.

Okres realizacji projektu to 01.02.2014–30.06.2015 r.

Wysokość dofinansowania projektu to 85% ze środków EFS, a 15% stanowi wkład własny urzędu, którym jest czas pracowników Urzędy Gminy poświęcony na uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kompetencje - brak wkładu finansowego.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu wykorzystania elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Gminy.

Celami szczegółowymi projektu są:

1. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy – ulotki, plakaty, gadżety, promocja w internecie i mediach.

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Gminy w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych – szkolenia z zakresu bezpieczeństwa elektronicznego, dokumentu i podpisu elektronicznego, zawansowanych formularzy, baz danych itp.

3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej i odbieranej przez Urząd Gminy – skrzynka Urzędu Gminy na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - epuap.gov.pl)...

4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy za pomocą platformy ePUAP – 25 nowych e-usług uruchomionych na portalu ePUAP,

5. Uruchomienie w Urzędzie Gminy Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego oraz wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych umożliwiających świadczenie w sposób zautomatyzowany e-usług za pomocą ePAUP – np. portal konsultacji społecznych, umożliwiający zautomatyzowaną obsługę prowadzonych konsultacji społecznych przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

Liczba wyświetleń: 1281
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: