Komunikat  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

14.01.2015

Dotyczączy eksportu jabłek i gruszek do USA.

K O M U N I K A T

EKSPORT JABŁEK I GRUSZEK DO USA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że w wyniku prowadzonych wielotorowo działań lobbingowych Polska została włączona do grupy siedmiu Państw Członkowskich UE, które to państwa rozpoczęły starania o otwarcie rynku amerykańskiego na ich produkty.


Jest to faza wstępna całego procesu otwierania rynku USA wymagająca formalnej zmiany przepisów dopuszczających taki import oraz wymaga ustalania wspólnej dla wszystkich ośmiu Państw Członkowskich UE procedury eksportowej, czyli technicznych wytycznych dla producentów, eksporterów i służb fitosanitarnych. Procedura ta jest ciągle w stadium projektu, jednak wobec sygnałów, że eksport do USA byłby możliwy już od września br., konieczne jest poczynienie odpowiednio wcześniej stosownych przygotowań, tak aby z chwilą formalnego otwarcia rynku amerykańskiego taki eksport był możliwy.

    Poniżej najważniejsze założenia procedury eksportowej:
1.    obowiązki producenta:
•    produkcja przeznaczona na eksport do USA możliwa będzie z wcześniej zgłoszonych do PIORiN sadów towarowych:

- zgłoszenia do PIORiN należy dokonać najpóźniej do końca kwietnia,

•    w zgłoszonych sadach konieczne jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnej w trakcie sezonu wegetacyjnego lustracji pod kątem występowania organizmów szkodliwych wskazanych przez organizację ochrony roślin USA,
•    obowiązek prowadzenia regularnych lustracji sadu, rejestrowania wyników takich lustracji i przedkładania ich inspektorom PIORiN,


2.    obowiązki przechowalni, magazynów, pakowalni:
•    zgłoszenie ww. miejsc do PIORiN:
-    zgłoszenie do PIORiN najpóźniej do połowy lipca,

•    dla ww. miejsc określone zostaną szczegółowe wymagania, zwłaszcza jeśli chodzi o proces obróbki i pakowania,

3.    inspektorzy PIORiN będą dokonywali certyfikacji eksportowej według określonej procedury, która określi m.in. proporcję partii poddanej ocenie wizualnej i badaniu laboratoryjnemu,

4.    na każdym etapie produkcji, zbioru, przechowywania i transportu konieczne będzie zastosowanie odpowiedniego systemu znakowania/rejestracji, tak aby możliwe było śledzenie danej partii owoców, oraz separacja przygotowywanych przesyłek od innych partii owoców.

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z komórkami organizacyjnymi WIORiN w Lublinie – adresy i numery telefonów oddziałów są dostępne na stronie internetowej Inspekcji: http://piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie w zakładce: WIORIN LUBLIN – Struktura organizacyjna – Oddziały.

Liczba wyświetleń: 2396
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: