Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o VI Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Garbów

17.12.2014

18 grudnia 2014, o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Informacji – budynek GBP w Garbowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 12 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy zwołuję VI sesję   Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji.

Sesja odbędzie się w czwartek 18 grudnia 2014, o godz. 1500 w Gminnym Centrum Informacji – budynek GBP w Garbowie

 Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2. Projekty i inwestycje gminne oraz zapoznanie się z projektu budżetu gminy Garbów na 2015 r.

3. Konsultacja projektu  dokumentu „ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”

4. Sprawy bieżące

5.Zamknięcie sesji. 

 Katarzyna Bednarczyk

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Garbów

Liczba wyświetleń: 1267
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2020 (349-350)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: