Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o VI Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Garbów

17.12.2014

18 grudnia 2014, o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Informacji – budynek GBP w Garbowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 12 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy zwołuję VI sesję   Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji.

Sesja odbędzie się w czwartek 18 grudnia 2014, o godz. 1500 w Gminnym Centrum Informacji – budynek GBP w Garbowie

 Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2. Projekty i inwestycje gminne oraz zapoznanie się z projektu budżetu gminy Garbów na 2015 r.

3. Konsultacja projektu  dokumentu „ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”

4. Sprawy bieżące

5.Zamknięcie sesji. 

 Katarzyna Bednarczyk

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Garbów

Liczba wyświetleń: 1070
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: