Obchody Narodowego Święta  Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

12.11.2014

11 Listopada 2014 roku

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Święto 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przebiegło w gminie Garbów bardzo uroczyście. Rozpoczęło się, podobnie jak w latach ubiegłych, w kościele Przemienienia Pańskiego Mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. prof. Marian Stasiak i proboszcz ks. kan. Zenon Małyszek, który wygłosił patriotyczną homilię.

We mszy św. udział wzięły poczty sztandarowe szkół, organizacji pozarządowych, kombatantów, OSP, młodzież z emblematami narodowymi, członkinie 9 KGW z terenu gminy, druhowie strażacy. Liturgię uświetniła nowo powstała Garbowska Orkiestra Dęta i chór parafialny. 

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz główną ulicą Garbowa,do Domu Strażaka, gdzie garbowska młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny pt. „Wstań Polsko moja”.

Na zakończenie głos zabrał wójt gminy Kazimierz Firlej, dziękując twórcom patriotycznego przedstawienia, podkreślił jego wartość wychowawczą.

Następnie uczestnicy święta narodowego złożyli w hołdzie bohaterom walk o wolną i niepodległą Polskę symboliczne wiązanki pod obeliskiem na Cmentarzu z I wojny światowej w Garbowie. Udano się też na Cmentarz Legionistów w Jastkowie, tam delegacja gminy, na czele z wójtem Kazimierzem Firlejem, złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Legionistów.

Taka żywa lekcja historii to najlepsza forma nauki szacunku i miłości do Ojczyzny i dumy z naszego dziedzictwa narodowego.

/has/Garbowska Orkiestra Dęta powstała w ramach operacji pn. Zakup instrumentów w celu utworzenia Garbowskiej Orkiestry Dętej współfinansowanej z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, Oś Priorytetowa 4, LEADER, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów. 


Powrót

Liczba wyświetleń: 2236
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

GG 2020.10-11

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: październik-listopad 2020 (358-359)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: