Zdjęcie Artykułu

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

12.11.2014

11 Listopada 2014 roku

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Święto 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przebiegło w gminie Garbów bardzo uroczyście. Rozpoczęło się, podobnie jak w latach ubiegłych, w kościele Przemienienia Pańskiego Mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. prof. Marian Stasiak i proboszcz ks. kan. Zenon Małyszek, który wygłosił patriotyczną homilię.

We mszy św. udział wzięły poczty sztandarowe szkół, organizacji pozarządowych, kombatantów, OSP, młodzież z emblematami narodowymi, członkinie 9 KGW z terenu gminy, druhowie strażacy. Liturgię uświetniła nowo powstała Garbowska Orkiestra Dęta i chór parafialny. 

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz główną ulicą Garbowa,do Domu Strażaka, gdzie garbowska młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny pt. „Wstań Polsko moja”.

Na zakończenie głos zabrał wójt gminy Kazimierz Firlej, dziękując twórcom patriotycznego przedstawienia, podkreślił jego wartość wychowawczą.

Następnie uczestnicy święta narodowego złożyli w hołdzie bohaterom walk o wolną i niepodległą Polskę symboliczne wiązanki pod obeliskiem na Cmentarzu z I wojny światowej w Garbowie. Udano się też na Cmentarz Legionistów w Jastkowie, tam delegacja gminy, na czele z wójtem Kazimierzem Firlejem, złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Legionistów.

Taka żywa lekcja historii to najlepsza forma nauki szacunku i miłości do Ojczyzny i dumy z naszego dziedzictwa narodowego.

/has/Garbowska Orkiestra Dęta powstała w ramach operacji pn. Zakup instrumentów w celu utworzenia Garbowskiej Orkiestry Dętej współfinansowanej z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, Oś Priorytetowa 4, LEADER, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów. 


Powrót

Liczba wyświetleń: 1859
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: