Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2015 roku

07.11.2014

Wnioski przyjmowane są w dniach 03.11.2014 r. - 28.11.2014 r

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Garbów informuje, że rozpoczął się czwarty nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Dotychczas z dofinansowania skorzystało 194 gospodarstw z terenu naszej gminy

Aktualny nabór wniosków rozpoczął się w dniu 03.11.2014 r. i będzie trwał do dnia 28.11.2014 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Garbów – pokój nr 01, tel. 81 50 18 032 oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

Wniosek

  

Informacja Starostwa Powiatowego w Lublinie:

"W związku z naborem w Gminach wniosków na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest chcieliśmy poinformować, że do zgłoszenia wymiany pokrycia w Starostwie Powiatowym wymagane są następujące dokumenty:

1)      Wniosek AB-04-01

2)      Oświadczenie AB-00

3)      Mapa geodezyjna ze wskazanym miejscem wykonywania robót budowlanych

4)      Rysunek sylwetki dachu w stanie istniejącym z wymiarami krawędzi i kątem nachylenia połaci dachowych

5)      Opis wykonania robót budowlanych

 Termin wydania mapy zasadniczej wynosi do 10 dni roboczych."

Liczba wyświetleń: 1225
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2018 (336)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: