Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2015 roku

07.11.2014

Wnioski przyjmowane są w dniach 03.11.2014 r. - 28.11.2014 r

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Garbów informuje, że rozpoczął się czwarty nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Dotychczas z dofinansowania skorzystało 194 gospodarstw z terenu naszej gminy

Aktualny nabór wniosków rozpoczął się w dniu 03.11.2014 r. i będzie trwał do dnia 28.11.2014 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Garbów – pokój nr 01, tel. 81 50 18 032 oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

Wniosek

  

Informacja Starostwa Powiatowego w Lublinie:

"W związku z naborem w Gminach wniosków na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest chcieliśmy poinformować, że do zgłoszenia wymiany pokrycia w Starostwie Powiatowym wymagane są następujące dokumenty:

1)      Wniosek AB-04-01

2)      Oświadczenie AB-00

3)      Mapa geodezyjna ze wskazanym miejscem wykonywania robót budowlanych

4)      Rysunek sylwetki dachu w stanie istniejącym z wymiarami krawędzi i kątem nachylenia połaci dachowych

5)      Opis wykonania robót budowlanych

 Termin wydania mapy zasadniczej wynosi do 10 dni roboczych."

Liczba wyświetleń: 1355
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: