Inwestycje gminne - październik 2014

Inwestycje gminne - październik 2014

09.10.2014

Bardzo ładna pogoda we wrześniu sprzyjała prowadzeniu licznych prac inwestycyjnych i remontowych.

8 września 2014 roku rozpoczął się montaż kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych. Przypomnę, że w ramach projektu „Ekoenergia dla gminy Garbów” zostanie zamontowanych 630 kolektorów na budynkach prywatnych.

Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjały jest szansa, że jeszcze w tym roku zostanie zamontowanych około 300 kolektorów. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO. 

Inną inwestycją finansowaną z funduszy unijnych jest budowa zaplecza socjalnego dla sportowców na boisku w Garbowie. Budynek został wykonany w stanie surowym. W najbliższych dniach będzie przykrywany blachą, powstanie elewacja i prowadzone będą prace wykończeniowe. Wartość inwestycji wyniesie ponad 500.000 zł.
 

Prowadzone były liczne prace przy budowie dróg. Wykonane zostały:

-podbudowa betonowa 520m na drodze gminnej w Przybysławicach Przybysławice podbudowa betonowa
– podbudowa betonowa 654m na drodze powiatowej w Gutanowie Gutanów - podbudowa betonowa na drodze powiatowej
– nawożony jest piach na wykonanie podbudowy betonowej na drodze powiatowej długości 1820m w Woli Przybysławskiej w kierunku Meszna Budowa drogi powiatowej Wola Przybysławska -Meszno
Wykonane nawierzchnie asfaltowe:
– w Bogucinie 880m o wartości 133.135 zł Bogucin - nawierzchnia asfaltowa
– w Garbowie 560m o wartości 86.296 zł Garbów Kolonia (za szkołą)
– w Garbowie 240m za 36.309 zł Garbów Dolny
– w Janowie 500m za 119.064 zł Janów - nawierzchnia asfaltowa
– w Zagrodach 300m za 105.985 zł Zagrody

Trwają prace przy budowie drogi powiatowej Bogucin-Sługocin-Sieprawki. Gmina przeznacza na tę drogę ze swojego budżetu 426.944.

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie drogi gminnej w Piotrowicach Wielkich budowanej w ramach NPPDL. Wpłynęły 3 oferty. Przetarg wygrało PRD Lubartów, które złożyło najtańszą ofertę 670.662 zł. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 833.614 zł. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane na długości 1700m podbudowa betonowa, a na nią zostanie położonych 7cm asfaltu.

Został ogłoszony przetarg na wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na starych, zniszczonych asfaltach
z lat osiemdziesiątych – w Przybysławicach o długości 450m, drodze wewnętrznej w Garbowie o długości 200m, drodze gminnej w Woli Przybysławskiej o długości 350m. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 29.09.2014.

Została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na budowę chodnika w Piotrowicach Wielkich w ciągu drogi wojewódzkiej 826 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz o długości 2287m. Wstępna wartość na podstawie kosztorysu wynosi 922.219 zł. Gmina Garbów w budżecie na rok 2014 przeznacza środki finansowe 561.594 zł. Województwo Lubelskie przeznacza 360.624 zł. Termin wykonania chodnika określono na 15.12.2014.

Został wybudowany plac zabaw z urządzeniami gimnastycznymi dla dorosłych w Woli Przybysławskiej – Marianka. Koszt wyniósł 37.491 zł.

W najbliższym czasie będą budowane place zabaw z elementami gimnastycznymi dla dorosłych w Piotrowicach Wielkich i Borkowie.

Wykonaliśmy nowe odwodnienie budynku szkoły w Leścach, ponieważ poprzednie, z roku 2000 było wykonane na zlecenie poprzednich władz gminy bezprawnie na działce sąsiada bez jego zgody i należało to naprawić, aby uniknąć roszczeń przed sądem.

Zostało skierowane zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej obiektu socjalnego w systemie kontenerowym na boisku BKS Bogucin.

Zostanie wykonana zmiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę na budynku remizy w Piotrowicach Wielkich. Wartość robót wyniesie 36.322 zł.


Otrzymaliśmy informację
z Urzędu Marszałkowskiego, że uzyskaliśmy dofinansowanie na remont świetlicy w Gutanowie. 

Kazimierz Firlej, wójt gminy

Liczba wyświetleń: 1932
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

GG 2020.10-11

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: październik-listopad 2020 (358-359)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: