Inwestycje gminne - październik 2014

Inwestycje gminne - październik 2014

09.10.2014

Bardzo ładna pogoda we wrześniu sprzyjała prowadzeniu licznych prac inwestycyjnych i remontowych.

8 września 2014 roku rozpoczął się montaż kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych. Przypomnę, że w ramach projektu „Ekoenergia dla gminy Garbów” zostanie zamontowanych 630 kolektorów na budynkach prywatnych.

Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjały jest szansa, że jeszcze w tym roku zostanie zamontowanych około 300 kolektorów. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO. 

Inną inwestycją finansowaną z funduszy unijnych jest budowa zaplecza socjalnego dla sportowców na boisku w Garbowie. Budynek został wykonany w stanie surowym. W najbliższych dniach będzie przykrywany blachą, powstanie elewacja i prowadzone będą prace wykończeniowe. Wartość inwestycji wyniesie ponad 500.000 zł.
 

Prowadzone były liczne prace przy budowie dróg. Wykonane zostały:

-podbudowa betonowa 520m na drodze gminnej w Przybysławicach Przybysławice podbudowa betonowa
– podbudowa betonowa 654m na drodze powiatowej w Gutanowie Gutanów - podbudowa betonowa na drodze powiatowej
– nawożony jest piach na wykonanie podbudowy betonowej na drodze powiatowej długości 1820m w Woli Przybysławskiej w kierunku Meszna Budowa drogi powiatowej Wola Przybysławska -Meszno
Wykonane nawierzchnie asfaltowe:
– w Bogucinie 880m o wartości 133.135 zł Bogucin - nawierzchnia asfaltowa
– w Garbowie 560m o wartości 86.296 zł Garbów Kolonia (za szkołą)
– w Garbowie 240m za 36.309 zł Garbów Dolny
– w Janowie 500m za 119.064 zł Janów - nawierzchnia asfaltowa
– w Zagrodach 300m za 105.985 zł Zagrody

Trwają prace przy budowie drogi powiatowej Bogucin-Sługocin-Sieprawki. Gmina przeznacza na tę drogę ze swojego budżetu 426.944.

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie drogi gminnej w Piotrowicach Wielkich budowanej w ramach NPPDL. Wpłynęły 3 oferty. Przetarg wygrało PRD Lubartów, które złożyło najtańszą ofertę 670.662 zł. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 833.614 zł. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane na długości 1700m podbudowa betonowa, a na nią zostanie położonych 7cm asfaltu.

Został ogłoszony przetarg na wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na starych, zniszczonych asfaltach
z lat osiemdziesiątych – w Przybysławicach o długości 450m, drodze wewnętrznej w Garbowie o długości 200m, drodze gminnej w Woli Przybysławskiej o długości 350m. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 29.09.2014.

Została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na budowę chodnika w Piotrowicach Wielkich w ciągu drogi wojewódzkiej 826 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz o długości 2287m. Wstępna wartość na podstawie kosztorysu wynosi 922.219 zł. Gmina Garbów w budżecie na rok 2014 przeznacza środki finansowe 561.594 zł. Województwo Lubelskie przeznacza 360.624 zł. Termin wykonania chodnika określono na 15.12.2014.

Został wybudowany plac zabaw z urządzeniami gimnastycznymi dla dorosłych w Woli Przybysławskiej – Marianka. Koszt wyniósł 37.491 zł.

W najbliższym czasie będą budowane place zabaw z elementami gimnastycznymi dla dorosłych w Piotrowicach Wielkich i Borkowie.

Wykonaliśmy nowe odwodnienie budynku szkoły w Leścach, ponieważ poprzednie, z roku 2000 było wykonane na zlecenie poprzednich władz gminy bezprawnie na działce sąsiada bez jego zgody i należało to naprawić, aby uniknąć roszczeń przed sądem.

Zostało skierowane zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej obiektu socjalnego w systemie kontenerowym na boisku BKS Bogucin.

Zostanie wykonana zmiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę na budynku remizy w Piotrowicach Wielkich. Wartość robót wyniesie 36.322 zł.


Otrzymaliśmy informację
z Urzędu Marszałkowskiego, że uzyskaliśmy dofinansowanie na remont świetlicy w Gutanowie. 

Kazimierz Firlej, wójt gminy

Liczba wyświetleń: 2614
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: