Zdjęcie Artykułu

V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji.

27.09.2014

30 września 2014 r

 

 

                  OR. MRG 0031.5.2014                                                                                                 Garbów, dnia 2014-09-22

 

 

…………………………………

Radny/a

Młodzieżowej Rady Gminy Garbów

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 12 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy zwołuję V sesję   Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 30 września  2014, o godz. 1500 w Gminnym Centrum Informacji – budynek GBP w Garbowie

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  2.Konsultacja projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych   Gminy   Garbów

  3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – konsultacja założeń projektu  programu.

  4.Nowy rok szkolny, wnioski propozycje.

  5. Sprawy bieżące

   6.Zamknięcie sesji. 

 

 

 

                                                         Przewodnicząca Młodzieżowej Rady  Gminy

                                                                     Katarzyna Bednarczyk

 

Liczba wyświetleń: 1336
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2020 (349-350)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: