V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji.

V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji.

27.09.2014

30 września 2014 r

 

 

                  OR. MRG 0031.5.2014                                                                                                 Garbów, dnia 2014-09-22

 

 

…………………………………

Radny/a

Młodzieżowej Rady Gminy Garbów

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 12 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy zwołuję V sesję   Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 30 września  2014, o godz. 1500 w Gminnym Centrum Informacji – budynek GBP w Garbowie

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

  2.Konsultacja projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych   Gminy   Garbów

  3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – konsultacja założeń projektu  programu.

  4.Nowy rok szkolny, wnioski propozycje.

  5. Sprawy bieżące

   6.Zamknięcie sesji. 

 

 

 

                                                         Przewodnicząca Młodzieżowej Rady  Gminy

                                                                     Katarzyna Bednarczyk

 

Liczba wyświetleń: 1473
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 361-362 styczeń-luty 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2021 (361-362)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: