Nauka pływania dla uczniów z terenu Gminy Garbów

Nauka pływania dla uczniów z terenu Gminy Garbów

25.09.2014

W ramach projektu z MSiT "Umiem pływać"

W dniu 18.09.2014 r.  została podpisana umowa pomiędzy:

Gminą Garbów   

a

Ministerstwem Sportu i Turystyki Departament Sportu dla Wszystkich,

ul. Senatorska 14, Warszawa

na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w wysokości 12 750,00 zł. ( słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Wkład własny Gminy Garbów wynosi 20 920,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

W projekcie weźmie udział 85 uczniów z klas III szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu zajęć w wymiarze 20 godzin po 45 minut dla jednej grupy w okresie od: 18.09.2014 r. – do 19.12.2014 r. w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Udział ucznia w zajęciach nauki pływania jest nieodpłatny.

                                                                                                          Wójt Gminy Garbów


Kazimierz Firlej

Liczba wyświetleń: 2423
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: