Zdjęcie Artykułu

Nauka pływania dla uczniów z terenu Gminy Garbów

25.09.2014

W ramach projektu z MSiT "Umiem pływać"

W dniu 18.09.2014 r.  została podpisana umowa pomiędzy:

Gminą Garbów   

a

Ministerstwem Sportu i Turystyki Departament Sportu dla Wszystkich,

ul. Senatorska 14, Warszawa

na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w wysokości 12 750,00 zł. ( słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Wkład własny Gminy Garbów wynosi 20 920,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

W projekcie weźmie udział 85 uczniów z klas III szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu zajęć w wymiarze 20 godzin po 45 minut dla jednej grupy w okresie od: 18.09.2014 r. – do 19.12.2014 r. w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Udział ucznia w zajęciach nauki pływania jest nieodpłatny.

                                                                                                          Wójt Gminy Garbów


Kazimierz Firlej

Liczba wyświetleń: 1369
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: