Zdjęcie Artykułu

Nauka pływania dla uczniów z terenu Gminy Garbów

25.09.2014

W ramach projektu z MSiT "Umiem pływać"

W dniu 18.09.2014 r.  została podpisana umowa pomiędzy:

Gminą Garbów   

a

Ministerstwem Sportu i Turystyki Departament Sportu dla Wszystkich,

ul. Senatorska 14, Warszawa

na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w wysokości 12 750,00 zł. ( słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Wkład własny Gminy Garbów wynosi 20 920,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

W projekcie weźmie udział 85 uczniów z klas III szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu zajęć w wymiarze 20 godzin po 45 minut dla jednej grupy w okresie od: 18.09.2014 r. – do 19.12.2014 r. w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Udział ucznia w zajęciach nauki pływania jest nieodpłatny.

                                                                                                          Wójt Gminy Garbów


Kazimierz Firlej

Liczba wyświetleń: 1583
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2020 (349-350)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: