Inwestycje gminne IX 2014

Inwestycje gminne IX 2014

23.09.2014

Miesiące letnie były czasem licznych prac inwestycyjnych i remontowych w szczególności w budowie dróg oraz remontów szkół.

W związku z realizacją projektu „Ekoenergia dla gminy Garbów ” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO w lipcu odbyły się zebrania z mieszkańcami informujące o szczegółach inwestycji. W zebraniach uczestniczyli producenci kolektorów. Firma Sanito, która wygrała przetarg na wykonanie instalacji, przedstawiła harmonogram prac. Rozpoczną się w sierpniu inwentaryzacją i wstępnymi pracami projektowymi, a montaż kolektorów rozpocznie się we wrześniu. W ramach projektu zostanie wykonanych 630 kolektorów na budynkach prywatnych, 4 zestawy na budynkach użyteczności publicznej, 50 pieców na biomasę w budynkach prywatnych, 1 piec na słomę w Leścach.

Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.Trwają prace przy budowie zaplecza socjalnego dla sportowców przy boisku w Garbowie. Wartość inwestycji, która w głównej mierze jest finansowana z pieniędzy europejskich, wyniesie ponad 500 tys. zł. 

 

Projekt BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO NA BOISKU SPORTOWYM NA DZIAŁCE NR 2637/74 W WOLI PRZYBYSŁAWSKIEJ Z PRZYSTOSOWANIEM OBIEKTU DO ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działania  „Odnowa i rozwój wsi”. 


 


 

Zostało wykonanych kilka km podbudów betonowych:

- w Leścach o długości 920 m i wartości 94889zł 

 

 

 

 

 

 

 

 


- w Garbowie o długości 895m i wartości 68195 zł

 

 

 

 

 

 

- w Janowie o długości 310 m i wartości 38844 zł

- w Woli Przybysławskiej I o długości 1000m i wartości 107419 zł 

 

 

 

 

 

 

 

- w Woli Przybysławskiej II o długości 1700m i wartości 176000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w Przybysławicach o długości 670 m i wartości 73400 zł

 

 

 

 

 

 

 


 

Oprócz wykonywania nowych podbudów betonowych, przykrywane są asfaltem drogi betonowe zbudowane w latach poprzednich. 

W Leścach położono 1400m nawierzchni asfaltowej za cenę 222623 zł, w Garbowie 450m za 69641 zł.

   

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych o łącznej długości 800 m w Janowie i w Zagrodach. Na przetarg wpłynęły 4 oferty. Najtańszą ofertę zaoferowało PRD z Lubartowa – 225049 zł, a najdroższa oferta opiewała na kwotę 268932 zł.

Odbył się przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych w Bogucinie i Garbowie o łącznej długości 1675m. Wpłynęły 4 oferty. Najtańszą złożyło PRD z Lubartowa - 255741zł, natomiast najdroższa oferta opiewała na kwotę 288533 zł. Drogi betonowe będą przykrywane asfaltem we wrześniu.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wspólnie z Powiatem Lubelskim budujemy drogę powiatowa w Bogucinie. Wkład finansowy gminy w tę inwestycję wynosi 401944 zł.

We wrześniu w porozumieniu z powiatem będą wykonywane podbudowy betonowe na drogach powiatowych w Gutanowie o długości 654 m i Woli Przybysławskiej o długości 1820m . 

Kilka dni temu otrzymaliśmy informację z Urzędu Wojewódzkiego, że nasza gmina dostała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę drogi gminnej w Piotrowicach Wielkich o długości 1700m. Kosztorys na tę drogę wynosi 807363zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowi 50% wartości inwestycji. Droga będzie wykonywana od podstaw tj. podbudowa betonowa i następnie nawierzchnia asfaltowa.

Został wykonany projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Piotrowicach Wielkich oraz zostały zabezpieczone pieniądze na jego wykonanie w kwocie 561594 zł, tj 60% wartości inwestycji. Pozostałą kwotę tj. 40% wyłoży Zarząd Województwa. Jest bardzo duża szansa, że chodnik zostanie wybudowany jeszcze w tym roku i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Piotrowic Wielkich i innych użytkowników drogi.

Na jesieni zostaną wybudowane place zabaw dla dzieci w Woli Przybysławskiej przy RSP, w Borkowie na placu szkolnym i Piotrowicach Wielkich przy Domu Strażaka.

Przeprowadzane są prace remontowe w szkołach na terenie gminy, aby dzieci mogły bezpiecznie i w dobrych warunkach rozpocząć naukę w nowym roku szkolnym.

Wójt gminy Kazimierz Firlej
 


Liczba wyświetleń: 2878
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: