Zdjęcie Artykułu

Inwestycje gminne IX 2014

23.09.2014

Miesiące letnie były czasem licznych prac inwestycyjnych i remontowych w szczególności w budowie dróg oraz remontów szkół.

W związku z realizacją projektu „Ekoenergia dla gminy Garbów ” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO w lipcu odbyły się zebrania z mieszkańcami informujące o szczegółach inwestycji. W zebraniach uczestniczyli producenci kolektorów. Firma Sanito, która wygrała przetarg na wykonanie instalacji, przedstawiła harmonogram prac. Rozpoczną się w sierpniu inwentaryzacją i wstępnymi pracami projektowymi, a montaż kolektorów rozpocznie się we wrześniu. W ramach projektu zostanie wykonanych 630 kolektorów na budynkach prywatnych, 4 zestawy na budynkach użyteczności publicznej, 50 pieców na biomasę w budynkach prywatnych, 1 piec na słomę w Leścach.

Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.Trwają prace przy budowie zaplecza socjalnego dla sportowców przy boisku w Garbowie. Wartość inwestycji, która w głównej mierze jest finansowana z pieniędzy europejskich, wyniesie ponad 500 tys. zł. 

 

Projekt BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO NA BOISKU SPORTOWYM NA DZIAŁCE NR 2637/74 W WOLI PRZYBYSŁAWSKIEJ Z PRZYSTOSOWANIEM OBIEKTU DO ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działania  „Odnowa i rozwój wsi”. 


 


 

Zostało wykonanych kilka km podbudów betonowych:

- w Leścach o długości 920 m i wartości 94889zł 

 

 

 

 

 

 

 

 


- w Garbowie o długości 895m i wartości 68195 zł

 

 

 

 

 

 

- w Janowie o długości 310 m i wartości 38844 zł

- w Woli Przybysławskiej I o długości 1000m i wartości 107419 zł 

 

 

 

 

 

 

 

- w Woli Przybysławskiej II o długości 1700m i wartości 176000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w Przybysławicach o długości 670 m i wartości 73400 zł

 

 

 

 

 

 

 


 

Oprócz wykonywania nowych podbudów betonowych, przykrywane są asfaltem drogi betonowe zbudowane w latach poprzednich. 

W Leścach położono 1400m nawierzchni asfaltowej za cenę 222623 zł, w Garbowie 450m za 69641 zł.

   

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych o łącznej długości 800 m w Janowie i w Zagrodach. Na przetarg wpłynęły 4 oferty. Najtańszą ofertę zaoferowało PRD z Lubartowa – 225049 zł, a najdroższa oferta opiewała na kwotę 268932 zł.

Odbył się przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych w Bogucinie i Garbowie o łącznej długości 1675m. Wpłynęły 4 oferty. Najtańszą złożyło PRD z Lubartowa - 255741zł, natomiast najdroższa oferta opiewała na kwotę 288533 zł. Drogi betonowe będą przykrywane asfaltem we wrześniu.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wspólnie z Powiatem Lubelskim budujemy drogę powiatowa w Bogucinie. Wkład finansowy gminy w tę inwestycję wynosi 401944 zł.

We wrześniu w porozumieniu z powiatem będą wykonywane podbudowy betonowe na drogach powiatowych w Gutanowie o długości 654 m i Woli Przybysławskiej o długości 1820m . 

Kilka dni temu otrzymaliśmy informację z Urzędu Wojewódzkiego, że nasza gmina dostała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę drogi gminnej w Piotrowicach Wielkich o długości 1700m. Kosztorys na tę drogę wynosi 807363zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowi 50% wartości inwestycji. Droga będzie wykonywana od podstaw tj. podbudowa betonowa i następnie nawierzchnia asfaltowa.

Został wykonany projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Piotrowicach Wielkich oraz zostały zabezpieczone pieniądze na jego wykonanie w kwocie 561594 zł, tj 60% wartości inwestycji. Pozostałą kwotę tj. 40% wyłoży Zarząd Województwa. Jest bardzo duża szansa, że chodnik zostanie wybudowany jeszcze w tym roku i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Piotrowic Wielkich i innych użytkowników drogi.

Na jesieni zostaną wybudowane place zabaw dla dzieci w Woli Przybysławskiej przy RSP, w Borkowie na placu szkolnym i Piotrowicach Wielkich przy Domu Strażaka.

Przeprowadzane są prace remontowe w szkołach na terenie gminy, aby dzieci mogły bezpiecznie i w dobrych warunkach rozpocząć naukę w nowym roku szkolnym.

Wójt gminy Kazimierz Firlej
 


Liczba wyświetleń: 2106
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2020 (349-350)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: