Zdjęcie Artykułu

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów

20.06.2014

W dniach 27.06-16.09.2014 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  na terenie województwa lubelskiego w ramach ostatniej edycji projektu "Lubelski Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015"  realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.           


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1313 

oraz w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu , ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, pok. nr 312 tel. 81 44 16 716,  fax 81 44 16 709.

Liczba wyświetleń: 1374
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2020 (349-350)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: