Zdjęcie Artykułu

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów

20.06.2014

W dniach 27.06-16.09.2014 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  na terenie województwa lubelskiego w ramach ostatniej edycji projektu "Lubelski Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015"  realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.           


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1313 

oraz w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu , ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, pok. nr 312 tel. 81 44 16 716,  fax 81 44 16 709.

Liczba wyświetleń: 1177
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: