Zdjęcie Artykułu

ABC SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE GARBÓW

23.04.2014

Poradnik jak segregować śmieci

Segregowanie odpadów w domu pozwala nie tylko ograniczyć masę odpadów trafiających na składowisko śmieci, ale także sprawić że większość posegregowanych odpadów będzie mogła zostać ponownie wykorzystana - każdy z nas ma wpływ na jakość środowiska naturalnego.

‼        Kupuj tyle ile naprawdę potrzebujesz.

‼        Wybieraj produkty trwałe.

‼        Wybieraj produkty w większych opakowaniach.

‼        Na zakupy weź torbę wielokrotnego użytku, nie tylko jest pojemniejsza ale będzie nam  służyć całe lata.

‼        Zamiast zwykłych baterii starajmy się używać akumulatorki.

‼        Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast plastikowej – szklana butelka będzie wykorzystana powtórnie nawet 15 razy.

‼        Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.

‼        Unikaj jednorazowych produktów np. papierowych talerzyków lub sztućców.

‼        Jeżeli jesteśmy posiadaczami działek bądź gospodarstw rolnych odpady biodegradowalne (skoszona trawa, kwiaty, chwasty, liście, igliwie, gałęzie krzewów, odpady kuchenne: resztki jedzenia, obierki, skorupki, fusy) postarajmy się zagospodarować we własnym zakresie poprzez np. kompostowanie lub wykorzystanie w gospodarstwie.

 

Nasze przemyślane postępowanie z odpadami nie tylko będzie oddziaływało na jakość środowiska, ale będzie miało istotny wpływ na wysokość opłat po rozstrzygnięciu następnego przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Garbów.

 

Odpady segregujemy w następujący sposób:

ŻÓŁTY KOLOR TU WRZUCAMY: (worki, pojemniki typu „dzwon)– z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz szkło  

- butelki po napojach PET, PE, po olejach spożywczych, butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki (o ile nie oddajemy ich na cele charytatywne do punktów zlokalizowanych w szkołach), gruba folia, grube (wielorazowe) reklamówki, plastikowe opakowania po żywności: po jogurtach, śmietanie, margarynie, plastikowe koszyczki po owocach, opakowania po kosmetykach, szamponach odżywkach, po chemii gospodarczej, opakowania wielomateriałowe - kartony po sokach i produktach mleczarskich, plastikowe skrzynki, doniczki, miski, wiaderka, puszki po napojach, konserwach, drobny złom, kapsle, nakrętki od słoików, folia po balotach itp.

+ w zabudowie jednorodzinnej do żółtego worka wrzucamy dodatkowo szkło

 NIE WRZUCAMY:

Butelek po olejach samochodowych, płynach chłodniczych i silnikowych, styropianu, puszek po farbach, lakierach, opakowań po środkach owado-chwasto-grzybobójczych, opakowań po dezodorantach, baterii, ceramiki, porcelany, fajansu, szyb samochodowych, luster, żarówek, przeterminowanych leków,

PAMIĘTAJ!

  wyrzucaj opakowania szklane w całości - nie rozbijaj ich,

  butelki i słoiki wyrzucaj bez nakrętek, nakrętkę wrzuć oddzielnie

 

  • UWAGA! Opakowania nie muszą być umyte przed wyrzuceniem, ale należy je opróżnić z zawartości

  jeżeli jest taka możliwość, staraj się zgniatać odpady, aby zmniejszyć ich objętość,

  sprawdzaj oznaczenie opakowania, znajdziesz tam informację jak należy z nim postąpić po zużyciu zawartości,

  segregując odpady zapewnisz sobie niższą stawkę opłaty za ich odbiór.

 

NIEBIESKI KOLOR TU WRZUCAMY:

 (worki, pojemniki typu „dzwon)  - z przeznaczeniem na papier i tekturę

- gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, torebki i worki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę, wytłoczki po jajach

NIE WRZUCAMY

Zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego, kartonów po mleku i napojach, papieru przebitkowego (po rachunkach i fakturach) artykułów higienicznych (podpasek, pieluch, wacików) tapet, kalki.

 

PAMIĘTAJ!

  • Usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.
  • Po przerobieniu makulatury powstanie nowy papier.

 

ZIELONY KOLOR TU WRZUCAMY: (kontener typu „dzwon” w zabudowie wielorodzinnej/bloki) z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane 

-butelki szklane po napojach i żywności, napojach alkoholowych, opakowania szklane po kosmetykach, słoiki pozbawione nakrętek, zacisków

 NIE WRZUCAMY

-szkła stołowego, żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki, luster, szyb, żarówek, lamp neonowych, zniczy, ampułek po lekach, ekranów

 

POJEMNIKI wielkość: 120 L, 240 L-/zabudowa jednorodzinna/, KONTENERY 1100 L pomarańczowe – bloki, miejsca publiczne - z przeznaczeniem na odpady zmieszane w przypadku osób deklarujących pozbywanie się odpadów nie segregowanych oraz na pozostałości z sortowania dla osób segregujących

WRZUCAMY: Pozostałości po segregacji: zmiotki, niedopałki papierosów, tekstylia, resztki warzyw i owoców, odpady żywnościowe, obierki, skorupki, tłusty i zabrudzony papier, woreczki (cienkie) po wędlinach, serach, saszetki po herbacie, potłuczone naczynia kuchenne, pieluchy jednorazowe, podpaski, worki z odkurzaczy, opakowania po dezodorantach, szkło stołowe, żaroodporne, fajans 

NIE WRZUCAMY

Popiołu, odpadów budowlanych, elektroszrotu, odpadów niebezpiecznych, styropianu 

 

Pojemniki lub worki powinny być ustawione na utwardzonej nawierzchni, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów i dostęp pracowników brygad wywozowych do pojemnika/ worków. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd brygady wywozowej, pojemnik należy umieścić przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru najpóźniej do godz.7.00 w dniu wywozu. W dniu wywozu każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia bezpośredniego dostępu do pojemnika, w którym gromadzone są odpady.
W przypadku braku dostępu pojemnik taki nie zostanie opróżniony. Jego opróżnienie nastąpi dopiero w dniu następnego wywozu zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Wszystkie reklamacje związane z nieterminowym wywozem odpadów segregowanych z Państwa posesji można zgłaszać telefonicznie w godzinach:7.30– 15:30 pod nr tel. 81 50 18 032 lub drogą elektroniczną na adres email: edyta.daniel@garbow.pl 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- zużyty sprzęt można oddać do:

1.   sklepu jeżeli kupuje się nowy tego samego rodzaju np. pralka za pralkę

  1.  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w poniedziałki
    w godzinach 8.00-14.00. Punkt usytuowany jest w Garbowie na terenie posesji nr 38 (po byłym posterunku policji)
  2. podczas zbiórek mobilnych organizowanych raz do roku.

 HARMONOGRAM ZBIÓRKI MOBILNEJ GABARYTÓW I ELEKTROSZROTU

 24.03.2014 – Garbów 

 26.03.2014 – Bogucin, Borków, Janów, Leśce, Karolin, Meszno, Zagrody 

 31.03.2014 – Gutanów, Przybysławice, Wola Przybysławska, Piotrowice Wielkie,  Piotrowice  Kolonia

 

PAMIĘTAJ! Przyjmowany jest wyłącznie kompletny sprzęt RTV i AGD

 

Odpady wielkogabarytowe – są to takie odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach: meble, armatura łazienkowa, dywany- należy je oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK)

 

Baterie i akumulatorynależy je oddawać do specjalnych pojemników. Pojemniki takie są zlokalizowane w m.in. szkołach, w budynku Urzędu Gminy.

Przeterminowane leki – Należy je oddawać do PSZOK lub do aptek wyposażonych w pojemniki na ten cel.

Odpady niebezpieczne- chemikalia, farby, oleje, rozpuszczalniki i opakowania zanieczyszczone tymi substancjami-  należy je dostarczyć do PSZOK.

Odpady budowlano-remontowe – pochodzące z prowadzenia drobnych prac w gospodarstwie domowym niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przywozimy do PSZOK.

Opony– oddajemy do punktu selektywnego zbierania odpadów

Ubrania – jeżeli garderoba jest w dobrym stanie można ją zamiast na wysypisko oddać do specjalnych kontenerów. Pojemniki są ustawione w różnych miejscach na terenie naszej gminy, m.in. Zagrody k/ szkoły, Garbów k/ gorzelni, k/kościoła, k/”Groszka”

Popiół- proszę pamiętać popiołu nie wsypujemy do pojemników. Jeżeli pracownicy przedsiębiorstwa odbierającego odpady stwierdzą że w pojemniku znajduje się popiół odpady nie zostaną odebrane. Osoby, które nie mogą zagospodarować popiołu we własnym zakresie, ich działka jest niewielka i nie ma innego sposobu pozbycia się tego odpadu, winni ten fakt zgłosić do gminy, popiół zostanie odebrany  dwa razy podczas okresu grzewczego- termin zostanie ogłoszony na stronie internetowej urzędu: www.garbow.pl .

Opakowania po opryskach - Kwestię opakowań po zużytych środkach ochrony roślin reguluje Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001r. Nakłada ona na producenta i importera obowiązek przyjmowania z powrotem opakowań po pestycydach i herbicydach. Nie ma znaczenia, to czy opakowania są jednorazowe, wielokrotnego użytku, czy uszkodzone.

UWAGA!

Zgodnie z Art. 9f. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę, która naliczy wyższą opłatę. Nie oznacza to, że możemy do pojemnika lub worka włożyć odpady, których wkładać tam nie wolno, np. odpady budowlane, elektrośmieci itp. i zostaną one bezwzględnie zabrane, a za dany miesiąc zapłacimy wyższą stawkę. Chodzi tu raczej o taką sytuację gdzie właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wtedy podmiot odbierający przyjmuje od właściciela nieruchomości wszystkie odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę, która podejmuje odpowiednie działania.

Dodać należy, że obowiązek prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem ustalanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, wobec czego jego niedopełnienie jest wykroczeniem. W celu dostosowania się do nowych wymogów a także wypracowania nawyków segregowania odpadów, przedsiębiorstwo odbierające nasze śmieci, stwierdzając nieprawidłowości pozostawi odpady w celu ich ponownego posegregowania


Ulotka 

Liczba wyświetleń: 2815
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2020 (349-350)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: