ABC SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  W GMINIE GARBÓW

ABC SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE GARBÓW

23.04.2014

Poradnik jak segregować śmieci

Segregowanie odpadów w domu pozwala nie tylko ograniczyć masę odpadów trafiających na składowisko śmieci, ale także sprawić że większość posegregowanych odpadów będzie mogła zostać ponownie wykorzystana - każdy z nas ma wpływ na jakość środowiska naturalnego.

‼        Kupuj tyle ile naprawdę potrzebujesz.

‼        Wybieraj produkty trwałe.

‼        Wybieraj produkty w większych opakowaniach.

‼        Na zakupy weź torbę wielokrotnego użytku, nie tylko jest pojemniejsza ale będzie nam  służyć całe lata.

‼        Zamiast zwykłych baterii starajmy się używać akumulatorki.

‼        Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast plastikowej – szklana butelka będzie wykorzystana powtórnie nawet 15 razy.

‼        Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.

‼        Unikaj jednorazowych produktów np. papierowych talerzyków lub sztućców.

‼        Jeżeli jesteśmy posiadaczami działek bądź gospodarstw rolnych odpady biodegradowalne (skoszona trawa, kwiaty, chwasty, liście, igliwie, gałęzie krzewów, odpady kuchenne: resztki jedzenia, obierki, skorupki, fusy) postarajmy się zagospodarować we własnym zakresie poprzez np. kompostowanie lub wykorzystanie w gospodarstwie.

 

Nasze przemyślane postępowanie z odpadami nie tylko będzie oddziaływało na jakość środowiska, ale będzie miało istotny wpływ na wysokość opłat po rozstrzygnięciu następnego przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Garbów.

 

Odpady segregujemy w następujący sposób:

ŻÓŁTY KOLOR TU WRZUCAMY: (worki, pojemniki typu „dzwon)– z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz szkło  

- butelki po napojach PET, PE, po olejach spożywczych, butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki (o ile nie oddajemy ich na cele charytatywne do punktów zlokalizowanych w szkołach), gruba folia, grube (wielorazowe) reklamówki, plastikowe opakowania po żywności: po jogurtach, śmietanie, margarynie, plastikowe koszyczki po owocach, opakowania po kosmetykach, szamponach odżywkach, po chemii gospodarczej, opakowania wielomateriałowe - kartony po sokach i produktach mleczarskich, plastikowe skrzynki, doniczki, miski, wiaderka, puszki po napojach, konserwach, drobny złom, kapsle, nakrętki od słoików, folia po balotach itp.

+ w zabudowie jednorodzinnej do żółtego worka wrzucamy dodatkowo szkło

 NIE WRZUCAMY:

Butelek po olejach samochodowych, płynach chłodniczych i silnikowych, styropianu, puszek po farbach, lakierach, opakowań po środkach owado-chwasto-grzybobójczych, opakowań po dezodorantach, baterii, ceramiki, porcelany, fajansu, szyb samochodowych, luster, żarówek, przeterminowanych leków,

PAMIĘTAJ!

  wyrzucaj opakowania szklane w całości - nie rozbijaj ich,

  butelki i słoiki wyrzucaj bez nakrętek, nakrętkę wrzuć oddzielnie

 

  • UWAGA! Opakowania nie muszą być umyte przed wyrzuceniem, ale należy je opróżnić z zawartości

  jeżeli jest taka możliwość, staraj się zgniatać odpady, aby zmniejszyć ich objętość,

  sprawdzaj oznaczenie opakowania, znajdziesz tam informację jak należy z nim postąpić po zużyciu zawartości,

  segregując odpady zapewnisz sobie niższą stawkę opłaty za ich odbiór.

 

NIEBIESKI KOLOR TU WRZUCAMY:

 (worki, pojemniki typu „dzwon)  - z przeznaczeniem na papier i tekturę

- gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, torebki i worki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę, wytłoczki po jajach

NIE WRZUCAMY

Zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego, kartonów po mleku i napojach, papieru przebitkowego (po rachunkach i fakturach) artykułów higienicznych (podpasek, pieluch, wacików) tapet, kalki.

 

PAMIĘTAJ!

  • Usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.
  • Po przerobieniu makulatury powstanie nowy papier.

 

ZIELONY KOLOR TU WRZUCAMY: (kontener typu „dzwon” w zabudowie wielorodzinnej/bloki) z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane 

-butelki szklane po napojach i żywności, napojach alkoholowych, opakowania szklane po kosmetykach, słoiki pozbawione nakrętek, zacisków

 NIE WRZUCAMY

-szkła stołowego, żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki, luster, szyb, żarówek, lamp neonowych, zniczy, ampułek po lekach, ekranów

 

POJEMNIKI wielkość: 120 L, 240 L-/zabudowa jednorodzinna/, KONTENERY 1100 L pomarańczowe – bloki, miejsca publiczne - z przeznaczeniem na odpady zmieszane w przypadku osób deklarujących pozbywanie się odpadów nie segregowanych oraz na pozostałości z sortowania dla osób segregujących

WRZUCAMY: Pozostałości po segregacji: zmiotki, niedopałki papierosów, tekstylia, resztki warzyw i owoców, odpady żywnościowe, obierki, skorupki, tłusty i zabrudzony papier, woreczki (cienkie) po wędlinach, serach, saszetki po herbacie, potłuczone naczynia kuchenne, pieluchy jednorazowe, podpaski, worki z odkurzaczy, opakowania po dezodorantach, szkło stołowe, żaroodporne, fajans 

NIE WRZUCAMY

Popiołu, odpadów budowlanych, elektroszrotu, odpadów niebezpiecznych, styropianu 

 

Pojemniki lub worki powinny być ustawione na utwardzonej nawierzchni, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów i dostęp pracowników brygad wywozowych do pojemnika/ worków. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd brygady wywozowej, pojemnik należy umieścić przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru najpóźniej do godz.7.00 w dniu wywozu. W dniu wywozu każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia bezpośredniego dostępu do pojemnika, w którym gromadzone są odpady.
W przypadku braku dostępu pojemnik taki nie zostanie opróżniony. Jego opróżnienie nastąpi dopiero w dniu następnego wywozu zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Wszystkie reklamacje związane z nieterminowym wywozem odpadów segregowanych z Państwa posesji można zgłaszać telefonicznie w godzinach:7.30– 15:30 pod nr tel. 81 50 18 032 lub drogą elektroniczną na adres email: edyta.daniel@garbow.pl 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- zużyty sprzęt można oddać do:

1.   sklepu jeżeli kupuje się nowy tego samego rodzaju np. pralka za pralkę

  1.  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w poniedziałki
    w godzinach 8.00-14.00. Punkt usytuowany jest w Garbowie na terenie posesji nr 38 (po byłym posterunku policji)
  2. podczas zbiórek mobilnych organizowanych raz do roku.

 HARMONOGRAM ZBIÓRKI MOBILNEJ GABARYTÓW I ELEKTROSZROTU

 24.03.2014 – Garbów 

 26.03.2014 – Bogucin, Borków, Janów, Leśce, Karolin, Meszno, Zagrody 

 31.03.2014 – Gutanów, Przybysławice, Wola Przybysławska, Piotrowice Wielkie,  Piotrowice  Kolonia

 

PAMIĘTAJ! Przyjmowany jest wyłącznie kompletny sprzęt RTV i AGD

 

Odpady wielkogabarytowe – są to takie odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach: meble, armatura łazienkowa, dywany- należy je oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK)

 

Baterie i akumulatorynależy je oddawać do specjalnych pojemników. Pojemniki takie są zlokalizowane w m.in. szkołach, w budynku Urzędu Gminy.

Przeterminowane leki – Należy je oddawać do PSZOK lub do aptek wyposażonych w pojemniki na ten cel.

Odpady niebezpieczne- chemikalia, farby, oleje, rozpuszczalniki i opakowania zanieczyszczone tymi substancjami-  należy je dostarczyć do PSZOK.

Odpady budowlano-remontowe – pochodzące z prowadzenia drobnych prac w gospodarstwie domowym niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przywozimy do PSZOK.

Opony– oddajemy do punktu selektywnego zbierania odpadów

Ubrania – jeżeli garderoba jest w dobrym stanie można ją zamiast na wysypisko oddać do specjalnych kontenerów. Pojemniki są ustawione w różnych miejscach na terenie naszej gminy, m.in. Zagrody k/ szkoły, Garbów k/ gorzelni, k/kościoła, k/”Groszka”

Popiół- proszę pamiętać popiołu nie wsypujemy do pojemników. Jeżeli pracownicy przedsiębiorstwa odbierającego odpady stwierdzą że w pojemniku znajduje się popiół odpady nie zostaną odebrane. Osoby, które nie mogą zagospodarować popiołu we własnym zakresie, ich działka jest niewielka i nie ma innego sposobu pozbycia się tego odpadu, winni ten fakt zgłosić do gminy, popiół zostanie odebrany  dwa razy podczas okresu grzewczego- termin zostanie ogłoszony na stronie internetowej urzędu: www.garbow.pl .

Opakowania po opryskach - Kwestię opakowań po zużytych środkach ochrony roślin reguluje Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001r. Nakłada ona na producenta i importera obowiązek przyjmowania z powrotem opakowań po pestycydach i herbicydach. Nie ma znaczenia, to czy opakowania są jednorazowe, wielokrotnego użytku, czy uszkodzone.

UWAGA!

Zgodnie z Art. 9f. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę, która naliczy wyższą opłatę. Nie oznacza to, że możemy do pojemnika lub worka włożyć odpady, których wkładać tam nie wolno, np. odpady budowlane, elektrośmieci itp. i zostaną one bezwzględnie zabrane, a za dany miesiąc zapłacimy wyższą stawkę. Chodzi tu raczej o taką sytuację gdzie właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wtedy podmiot odbierający przyjmuje od właściciela nieruchomości wszystkie odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę, która podejmuje odpowiednie działania.

Dodać należy, że obowiązek prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem ustalanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, wobec czego jego niedopełnienie jest wykroczeniem. W celu dostosowania się do nowych wymogów a także wypracowania nawyków segregowania odpadów, przedsiębiorstwo odbierające nasze śmieci, stwierdzając nieprawidłowości pozostawi odpady w celu ich ponownego posegregowania


Ulotka 

Liczba wyświetleń: 4320
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: