Zdjęcie Artykułu

Informacja o I naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez LGD Kraina Wokół Lublina

10.04.2014

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 22 kwietnia do 8 maja 2014 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o I naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego„Kraina wokół Lublina”  w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

                Małe projekty

                (limit dostępnych środków – 1 000 000,00 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

  1. Szlaki i obiekty turystyczne
  2. Sztuka kulinarna KwL
  3. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD
  4. Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki
  5. Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki.
  6. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych
  7. Imprezy kulturalne, imprezy sportowe i wydarzenia edukacyjne.
  8. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu
  9. Obiekty sportowe przystosowane do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych

10.   Zielone strefy

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków-   800 000,00 zł)

 

Konkurs dotyczy tylko zakresu projektów określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

Zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń w celu utworzenia nowych lub modernizacji istniejących przedsiębiorstw z wyłączeniem przedsiębiorstw z branży turystycznej                         i gastronomicznej;

 

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:                  

od 22 kwietnia do 8 maja 2014 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.

4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,

- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl

- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór wniosków”,

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (dotyczy działań: Różnicowanie w kierunku nierolniczej , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”)

5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .

6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie  wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:

-dla „małych projektów”4 pkt.

-dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt.

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Liczba wyświetleń: 1028
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2018 (336)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: