Przypominamy o trwającym naborze na wymianę starych pieców na piece na biomasę

Przypominamy o trwającym naborze na wymianę starych pieców na piece na biomasę

18.02.2014

W dniach 6-21 lutego prowadzimy nabór 50 uczestników projektu którzy chcą wymienić w domach dotychczasowy piec c.o. na kocioł opalany biomasą

Wójt Gminy Garbów informuje mieszkańców, że Gmina Garbów uzyskała dofinansowanie projektu o nazwie ,,EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW " w ramach Osi Priorytetowej VI. Środowisko i czysta energia Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Projekt przewiduje  dostawę i montaż 630 indywidualnych zestawów płaskich kolektorów słonecznych do podgrzewania wody oraz wymianę istniejących 50 pieców do centralnego ogrzewania na kotły opalane wyłącznie biomasą, czyli paliwami pochodzącymi z odnawialnych źródeł (tj. pelety i brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, słoma),  w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Garbów.

W związku z powyższym w dniach 6-21 lutego 2014r. Gmina Garbów rozpoczyna nabór 50 właścicieli nieruchomości zainteresowanych wymianą w swych domach dotychczasowych pieców c.o. na kotły opalane biomasą. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w/w terminie do Urzędu Gminy w Garbowie w celu wypełnienia stosownego wniosku oraz podpisania odpowiednich umów.

Wysokość dofinansowania na wymianę pieców będzie wynosić 85 %. Szacunkowy koszt całkowity kompletnej instalacji na jednej posesji wyniesie ok. 12.000,00 zł. brutto. Właściciel nieruchomości pokrywa 15 % kosztów. Pomieszczenie kotłowni i przewód kominowy muszą spełniać odpowiednie warunki techniczne.

Deklaracja na kotły na biomasę:     


Ankieta kotły na biomasę: 
   

Do podpisania umowy konieczny jest: akt własności nieruchomości (Akt własności ziemi/Wyciąg z Księgi Wieczystej/Postanowienie Sądu), wypis z rejestru gruntu oraz dowód osobisty.


W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie.

Szczegółowe informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Gminy Garbówwww.garbow.pl oraz będą dostępne w Urzędzie Gminy Garbów – Gminne Centrum Informacji – budynek biblioteki, tel. (81) 50 18 063 email: ug@garbow.pl 

W dniach 6-21.02.2014 w Gminnym Centrum Informacji w Garbowie (budynek biblioteki)


mieszkańcy będą przyjmowani w godzinach:


poniedziałek-czwartek: 7:30-16:00,


piątek: 7:30-18.00


Liczba wyświetleń: 2521
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: