Ogłoszenie konkursu na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2014r

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2014r

15.01.2014

Termin składania ofert: 6 lutego 2014r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Garbów

§ 1

    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności na:

-   realizację programów szkolenia sportowego w sekcjach piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego, judo dla dzieci i młodzieży;

-   udział w rozgrywkach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

    Zlecenie powyższych zadań nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
    Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 11 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  •     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
  •     w Biuletynie Informacji Publicznej,
  •     na gminnej stronie internetowej www.garbow.pl

Zarządzenie  PDF
Załącznik do zarządzenia  PDF
Wzór oferty  PDF

Liczba wyświetleń: 1973
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

GG 2020.10-11

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: październik-listopad 2020 (358-359)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: