Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2014r

15.01.2014

Termin składania ofert: 6 lutego 2014r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Garbów

§ 1

    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności na:

-   realizację programów szkolenia sportowego w sekcjach piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego, judo dla dzieci i młodzieży;

-   udział w rozgrywkach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

    Zlecenie powyższych zadań nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
    Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 11 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  •     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
  •     w Biuletynie Informacji Publicznej,
  •     na gminnej stronie internetowej www.garbow.pl

Zarządzenie  PDF
Załącznik do zarządzenia  PDF
Wzór oferty  PDF

Liczba wyświetleń: 1513
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: