Ogłoszenie konkursu na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2014r

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2014r

15.01.2014

Termin składania ofert: 6 lutego 2014r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Garbów

§ 1

    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności na:

-   realizację programów szkolenia sportowego w sekcjach piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego, judo dla dzieci i młodzieży;

-   udział w rozgrywkach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

    Zlecenie powyższych zadań nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
    Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 11 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  •     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
  •     w Biuletynie Informacji Publicznej,
  •     na gminnej stronie internetowej www.garbow.pl

Zarządzenie  PDF
Załącznik do zarządzenia  PDF
Wzór oferty  PDF

Liczba wyświetleń: 2647
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: