Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji

03.12.2013

Sesja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. (wtorek), o godz. 1400 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie (Nr budynku 29, niski parter).

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 12 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy zwołuję II sesję Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. (wtorek), o godz. 1400 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie (Nr budynku 29, niski parter).

Proponowany porządek obrad:
  1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2.Zapoznanie z podstawowymi  zasadami finansowania zadań gmin.
  3. Przedstawienie  do konsultacji projektu budżetu gminy Garbów na rok 2014 
  4.Dyskusja  i wypracowanie opinii o projekcie budżetu gminy
  5.Sprawy bieżące.
  6.Zamknięcie sesji. 
                                                                       
                    Przewodnicząca
                    Młodzieżowej Rady Gminy Garbów

                    Katarzyna Bednarczyk


                                                                                            


Projekt budżetu zamieszczony jest na stronie gminy Garbów
www.garbow.pl/news/projekt-budzetu-na-2014-r

Liczba wyświetleń: 937
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: