Zawiadomienie o II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji

Zawiadomienie o II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji

03.12.2013

Sesja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. (wtorek), o godz. 1400 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie (Nr budynku 29, niski parter).

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 12 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy zwołuję II sesję Młodzieżowej Rady Gminy Garbów I kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. (wtorek), o godz. 1400 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie (Nr budynku 29, niski parter).

Proponowany porządek obrad:
  1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2.Zapoznanie z podstawowymi  zasadami finansowania zadań gmin.
  3. Przedstawienie  do konsultacji projektu budżetu gminy Garbów na rok 2014 
  4.Dyskusja  i wypracowanie opinii o projekcie budżetu gminy
  5.Sprawy bieżące.
  6.Zamknięcie sesji. 
                                                                       
                    Przewodnicząca
                    Młodzieżowej Rady Gminy Garbów

                    Katarzyna Bednarczyk


                                                                                            


Projekt budżetu zamieszczony jest na stronie gminy Garbów
www.garbow.pl/news/projekt-budzetu-na-2014-r

Liczba wyświetleń: 1193
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: