Zdjęcie Artykułu

Strażacki jubileusz - 85-lecie OSP w Garbowie

23.10.2013

W sobotę 19 października 2013r. przy Domu Strażaka miała miejsce uroczystość 85-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbowie, połączona z odsłonięciem pomnika upamiętniającego jubileusz i strażaków, którzy na tej ziemi od 1928 r. pełnili służbę Bogu i ludziom.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele Przemienienia Pańskiego, którą odprawili: proboszcz ks. kan. Zenon Małyszek, ks. prof. Marian Stasiak i ks. kan. Stanisław Wąsik, który wygłosił homilię.

Po liturgii poczty sztandarowe (OSP z Woli Przybysławskiej, OSP z Borkowa, Gminy Garbów, Gminnego Związku Kombatantów RPiBWP, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie) oraz wszyscy zainteresowani, przy dźwiękach orkiestry dętej OSP z Niedrzwicy Kościelnej, przemaszerowali pod strażnicę, gdzie odbywała się oficjalna część uroczystości.

Komendant Gminny Związku OSP w Garbowie dh Tadeusz Pacuła złożył meldunek, następnie wciągnięto flagę państwową na maszt.

Jako pierwszy o zabranie głosu został poproszony prezes Zarządu Gminnego OSP w Garbowie dh Kazimierz Firlej, który w imieniu własnym i Zarządu powitał przybyłych gości.

W obchodach jubileuszowych uczestniczyły delegacje strażaków z Niemiec z gminy Ilmenau, z Holandii z gminy Westerveld i OSP z gminy Gołańcz, pow. Węgrowiec, woj. wielkopolskie. Wśród gości byli również: Marian Starownik – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, wicewojewoda, st. bryg. inż. Zbigniew Czępiński zastępca komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Zbigniew Januszek z Urzędu Marszałkowskiego, Wojciech Piekarczyk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, prezes WFOŚiGW, Sławomir Zygo – z-ca prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, przewodniczący Rady Powiatu, bryg. Andrzej Łukaszuk – z-ca komendanta Miejskiego PSP w Lublinie, Robert Wójcik - wicestarosta, Mieczysław Dziura – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego, Zdzisław Niedbała – radny powiatu, Witold Marcewicz – artysta rzeźbiarz wykonawca pomnika, Małgorzata Sanaluta – wicewójt gminy, Katarzyna Miszczuk – skarbnik gminy, radni: Katarzyna Chabros i Zenon Koput, prezes Zarządu Gminnego PSL w Garbowie – Stanisław Garnek, kierownik BS w Nałęczowie o/Garbów Emila Maruszak, dyrektor Zespołu Szkół w Garbowie – Nina Bartoszcze-Wylaź, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej – Halina Stępniak, red. nacz. „Głosu Garbowa” Stanisław M. Stępniak, Marian Reszka – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Mirosław Kwiatek – były dyr. szkoły, Stanisław Krakowiak – przedsiębiorca, delegacje strażaków z jednostek OSP Gutanów, Borków, Janów, Leśce, Piotrowice Wielkie, Wola Przybysławska, przedstawicielki KGW z Garbowa, przedstawiciele Związku Gminnego Kombatantów RP i BWP, oraz członkowie rodzin strażaków.

Po powitaniu dh Piotr Adamczyk, przedstawił historię OSP od założenia do dnia dzisiejszego.

Do najważniejszych momentów, bez wątpienia, należało odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Dokonał tego wójt Kazimierz Firlej – prezes Zarządu Gminnego OSP w Garbowie i Hieronim Chabros – prezes Zarządu OSP Garbów w asyście Mariana Starownika – prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Lublinie.

Pomnik poświęcił ks. kan. Stanisław Wąsik, wieloletni kapelan strażaków i proboszcz ks. kan. Zenon Małyszek.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali druhowie: Jan Sołyga i Marek Stasiak.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie i druhny: Kazimierz Firlej, Dariusz Beda, Marian Chabros, Jacek Królik, Ewelina Kopycińska, Natalia Filipek.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie i druhna: Paweł Filipek, Dominika Smereczyńska, Gabriel Pasternak, Jacek Nakonieczny.

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono 12 druhów.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie i druhny: Dawid Rosa, Karolina Królik, Dominika Smereczyńska, Piotr Podbilski, Agnieszka Sobiesiak, Piotr Antoniak.

Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Garbowie Złotą Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymało – 13 druhów.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP Odznakę Za Wysługę Lat otrzymali druhowie: za 60 lat – Czesław Kamiński i Tadeusz Wójcik; za 45 lat – Kazimierz Cielebąk; za 40 lat – Marek Stasiak; za 35 lat – Jan Adamczyk, Jan Sołyga i Ryszard Wojnowski; za 30 lat – Andrzej Antoniak i Andrzej Bieniek; za 25 lat – odznaczono 8 druhów; za 20 lat – 3 druhów; za 15 lat – 13 druhów; za 10 lat – 14 druhów; za 5 lat – 8 druhów.

Po gali medalowej goście złożyli na ręce prezesa OSP Hieronima Chabrosa okolicznościowe listy, życzenia i gratulacje. Głos zabrali m.in.: Zbigniew Januszek, w imieniu marszałka Krzysztofa Hetmana, Marian Starownik – wicewojewoda lubelski, Robert Wójcik – wicestarosta, Wojciech Piekarczyk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, druhowie z Niemiec i Holandii. Strażacy z Gołańczy podarowali toporek strażacki i wizerunek patrona strażaków św. Floriana.

Delegacja strażaków z Niemiec, Holandii i Gołańczy przebywała w naszej gminie cztery dni (od 17 do 20 października). Nasi goście zwiedzili m.in. Nałęczów, Kozłówkę, Stare Miasto i Państwową Straż w Lublinie, Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku, Multimedialną Izbę Tradycji w Garbowie oraz obejrzeli pokaz kucia artystycznego w kuźni Romana Czernieca w Wojciechowie. Podczas uroczystości Wójt gminy podziękował druhom za przybycie i udział w gminnym święcie.

Ostatnim punktem programu był występ uczennic z Gimnazjum w Garbowie i koncert orkiestry dętej z Niedrzwicy Kościelnej.

Uroczystości zakończyły się wspólnym poczęstunkiem, po którym odbyła się zabawa taneczna w remizie strażackiej.

Organizatorem Jubileuszu była OSP w Garbowie na czele z prezesem dh Hieronimem Chabrosem, wiceprezesem – Piotrem Adamczykiem, naczelnikiem – Pawłem Filipkiem, zastępcą naczelnika – Mariuszem Jędrejkiem, sekretarzem – Sylwią Kopycińską, gospodarzem – Marianem Chabrosem, skarbnikiem – Romanem Tomasiakiem, kronikarzem – Zbigniewem Kosciańczukiem oraz komendantem gminnym OSP – Tadeuszem Pacułą i prezesem Zarządu Gminnego OSP w Garbowie Kazimierzem Firlejem.

Na kolejne lata ofiarnej służby i wypełniania strażackiej powinności życzę opieki świętego Floriana oraz wiele sukcesów i satysfakcji z dobrze pełnionej służby. Niech Wasza działalność zapisuje dalsze piękne karty historii garbowskiej Jednostki.

Halina Stępniak

Powrót

Liczba wyświetleń: 3838
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2020 (349-350)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: