Strażacki jubileusz - 85-lecie OSP w Garbowie

Strażacki jubileusz - 85-lecie OSP w Garbowie

23.10.2013

W sobotę 19 października 2013r. przy Domu Strażaka miała miejsce uroczystość 85-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbowie, połączona z odsłonięciem pomnika upamiętniającego jubileusz i strażaków, którzy na tej ziemi od 1928 r. pełnili służbę Bogu i ludziom.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele Przemienienia Pańskiego, którą odprawili: proboszcz ks. kan. Zenon Małyszek, ks. prof. Marian Stasiak i ks. kan. Stanisław Wąsik, który wygłosił homilię.

Po liturgii poczty sztandarowe (OSP z Woli Przybysławskiej, OSP z Borkowa, Gminy Garbów, Gminnego Związku Kombatantów RPiBWP, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie) oraz wszyscy zainteresowani, przy dźwiękach orkiestry dętej OSP z Niedrzwicy Kościelnej, przemaszerowali pod strażnicę, gdzie odbywała się oficjalna część uroczystości.

Komendant Gminny Związku OSP w Garbowie dh Tadeusz Pacuła złożył meldunek, następnie wciągnięto flagę państwową na maszt.

Jako pierwszy o zabranie głosu został poproszony prezes Zarządu Gminnego OSP w Garbowie dh Kazimierz Firlej, który w imieniu własnym i Zarządu powitał przybyłych gości.

W obchodach jubileuszowych uczestniczyły delegacje strażaków z Niemiec z gminy Ilmenau, z Holandii z gminy Westerveld i OSP z gminy Gołańcz, pow. Węgrowiec, woj. wielkopolskie. Wśród gości byli również: Marian Starownik – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, wicewojewoda, st. bryg. inż. Zbigniew Czępiński zastępca komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Zbigniew Januszek z Urzędu Marszałkowskiego, Wojciech Piekarczyk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, prezes WFOŚiGW, Sławomir Zygo – z-ca prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, przewodniczący Rady Powiatu, bryg. Andrzej Łukaszuk – z-ca komendanta Miejskiego PSP w Lublinie, Robert Wójcik - wicestarosta, Mieczysław Dziura – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego, Zdzisław Niedbała – radny powiatu, Witold Marcewicz – artysta rzeźbiarz wykonawca pomnika, Małgorzata Sanaluta – wicewójt gminy, Katarzyna Miszczuk – skarbnik gminy, radni: Katarzyna Chabros i Zenon Koput, prezes Zarządu Gminnego PSL w Garbowie – Stanisław Garnek, kierownik BS w Nałęczowie o/Garbów Emila Maruszak, dyrektor Zespołu Szkół w Garbowie – Nina Bartoszcze-Wylaź, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej – Halina Stępniak, red. nacz. „Głosu Garbowa” Stanisław M. Stępniak, Marian Reszka – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Mirosław Kwiatek – były dyr. szkoły, Stanisław Krakowiak – przedsiębiorca, delegacje strażaków z jednostek OSP Gutanów, Borków, Janów, Leśce, Piotrowice Wielkie, Wola Przybysławska, przedstawicielki KGW z Garbowa, przedstawiciele Związku Gminnego Kombatantów RP i BWP, oraz członkowie rodzin strażaków.

Po powitaniu dh Piotr Adamczyk, przedstawił historię OSP od założenia do dnia dzisiejszego.

Do najważniejszych momentów, bez wątpienia, należało odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Dokonał tego wójt Kazimierz Firlej – prezes Zarządu Gminnego OSP w Garbowie i Hieronim Chabros – prezes Zarządu OSP Garbów w asyście Mariana Starownika – prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Lublinie.

Pomnik poświęcił ks. kan. Stanisław Wąsik, wieloletni kapelan strażaków i proboszcz ks. kan. Zenon Małyszek.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali druhowie: Jan Sołyga i Marek Stasiak.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie i druhny: Kazimierz Firlej, Dariusz Beda, Marian Chabros, Jacek Królik, Ewelina Kopycińska, Natalia Filipek.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie i druhna: Paweł Filipek, Dominika Smereczyńska, Gabriel Pasternak, Jacek Nakonieczny.

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono 12 druhów.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie i druhny: Dawid Rosa, Karolina Królik, Dominika Smereczyńska, Piotr Podbilski, Agnieszka Sobiesiak, Piotr Antoniak.

Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Garbowie Złotą Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymało – 13 druhów.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP Odznakę Za Wysługę Lat otrzymali druhowie: za 60 lat – Czesław Kamiński i Tadeusz Wójcik; za 45 lat – Kazimierz Cielebąk; za 40 lat – Marek Stasiak; za 35 lat – Jan Adamczyk, Jan Sołyga i Ryszard Wojnowski; za 30 lat – Andrzej Antoniak i Andrzej Bieniek; za 25 lat – odznaczono 8 druhów; za 20 lat – 3 druhów; za 15 lat – 13 druhów; za 10 lat – 14 druhów; za 5 lat – 8 druhów.

Po gali medalowej goście złożyli na ręce prezesa OSP Hieronima Chabrosa okolicznościowe listy, życzenia i gratulacje. Głos zabrali m.in.: Zbigniew Januszek, w imieniu marszałka Krzysztofa Hetmana, Marian Starownik – wicewojewoda lubelski, Robert Wójcik – wicestarosta, Wojciech Piekarczyk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, druhowie z Niemiec i Holandii. Strażacy z Gołańczy podarowali toporek strażacki i wizerunek patrona strażaków św. Floriana.

Delegacja strażaków z Niemiec, Holandii i Gołańczy przebywała w naszej gminie cztery dni (od 17 do 20 października). Nasi goście zwiedzili m.in. Nałęczów, Kozłówkę, Stare Miasto i Państwową Straż w Lublinie, Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku, Multimedialną Izbę Tradycji w Garbowie oraz obejrzeli pokaz kucia artystycznego w kuźni Romana Czernieca w Wojciechowie. Podczas uroczystości Wójt gminy podziękował druhom za przybycie i udział w gminnym święcie.

Ostatnim punktem programu był występ uczennic z Gimnazjum w Garbowie i koncert orkiestry dętej z Niedrzwicy Kościelnej.

Uroczystości zakończyły się wspólnym poczęstunkiem, po którym odbyła się zabawa taneczna w remizie strażackiej.

Organizatorem Jubileuszu była OSP w Garbowie na czele z prezesem dh Hieronimem Chabrosem, wiceprezesem – Piotrem Adamczykiem, naczelnikiem – Pawłem Filipkiem, zastępcą naczelnika – Mariuszem Jędrejkiem, sekretarzem – Sylwią Kopycińską, gospodarzem – Marianem Chabrosem, skarbnikiem – Romanem Tomasiakiem, kronikarzem – Zbigniewem Kosciańczukiem oraz komendantem gminnym OSP – Tadeuszem Pacułą i prezesem Zarządu Gminnego OSP w Garbowie Kazimierzem Firlejem.

Na kolejne lata ofiarnej służby i wypełniania strażackiej powinności życzę opieki świętego Floriana oraz wiele sukcesów i satysfakcji z dobrze pełnionej służby. Niech Wasza działalność zapisuje dalsze piękne karty historii garbowskiej Jednostki.

Halina Stępniak

Powrót

Liczba wyświetleń: 5827
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: