Zdjęcie Artykułu

Program usuwania azbestu 2013r

25.09.2013

Informacja w sprawie opóźnień w utylizacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Garbów.

UWAGA  BENEFICJENCI

Biorący udział  w projekcie  pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w 2013 roku.

 Gmina Garbów jako lokalny koordynator projektu Pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w roku 2013, informuje, że opóźnienia  w realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych,  spowodowane  zostały wydłużeniem procedur przetargowych związanych z wyłowieniem wykonawcy przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Aktualnie wykonawca rozpoczął realizację w/w zadania na terenie naszej gminy. Osoby, z którymi jeszcze  wykonawca nie kontaktował się w sprawie ustalenia terminu zbiórki, mogą  kontaktować się z firmą GRESBUD – tel. 81 444 15 45 wew.14

 

Liczba wyświetleń: 1791
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: