Nabór wniosków do LGD Kraina Wokół Lublina

Nabór wniosków do LGD Kraina Wokół Lublina

18.09.2013

Informujemy o II naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”

W ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

                Małe projekty

                (limit dostępnych środków – 1 406 000,00 zł) 

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1.Szlaki i obiekty turystyczne

Zakres projektów:

- budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej;

- zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych;

- zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach);

- wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych.

- budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

 Limit dostępnych środków w tym zakresie: 370 000,00 zł

2. Sztuka kulinarna KwL

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

3. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD

Zakres projektów:

- budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych;

- budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych;

- zakup wyposażenia, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji tradycyjnych produktów lokalnych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

4. Place zabaw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 259 000,00 zł

 5. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 148 000,00 zł

 6. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu

Zakres projektów:

- promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia;

- kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;

- kultywowanie języka regionalnego i gwary;

- kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

- zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych, w tym grup folklorystycznych;

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 185 000,00 zł

7. Publikacje o obszarze LGD

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 148 000,00 zł

 8. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00

9. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 74 000,00 zł

Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków-  3 624 884,44 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania :Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

 1. Szlaki i obiekty turystyczne

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 560 000 zł

2 Renowacja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 96 000,00 zł

3. Obiekty sportowe przystosowane do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 400 000 zł

4. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 068 884,44 zł

5. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „KwL”

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 500 000 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

(limit dostępnych środków-   1 517 855,62 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1. Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 100 000,00 zł

2. Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 1 417 855,62 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków-  470 589,00 zł)

 Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

1.      Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 200 000,00 zł

2.       Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w tym zakresie: 270 589,00 zł

 

   Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:                  

od 01 października do 23 października 2013 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.

4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,

- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl

- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór wniosków”,

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (dotyczy działań: Różnicowanie w kierunku nierolniczej , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”)

5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” ,  „Odnowa i rozwój wsi”. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .

6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie  wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:

-dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt.

-dla „małych projektów”4 pkt.

-dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt.

-dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 3 pkt.

Szczegółówe informacje na stronie LGD Kraina Wokół Lublina

Liczba wyświetleń: 2626
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: