Zdjęcie Artykułu

Przypomnienie - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów.

04.09.2013

Przypomnienie o dyżurze autorskim przedstawicieli pracowni projektowej opracowującej projekty zmian.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów

Przypominamy, że przedstawiciele pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany planu i studium będą dostępni w siedzibie Urzędu Gminy (pok. Nr 14) w dniu    5 września 2013 r. od godz. 1600 oraz w dniu 6 września 2013r. w godz. od 900 do 1300.

Szczegółowy zakres projektowanych zmian dotyczy  nr działek wymienionych w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu planu i studium - Biuletyn Informacji Publicznej...

 

Liczba wyświetleń: 1312
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: