Opłaty za śmieci

Opłaty za śmieci

13.08.2013

Informacja dotycząca terminów i wysokości opłat za śmieci

Informacja

Wpłaty za śmieci należy dokonywać zgodnie z zapisem w Uchwale nr XVIII/123/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za odpady komunalne uiszcza się kwartalnie bądź miesięcznie. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać:

- Imię, nazwisko i adres osoby która złożyła deklarację

- Opłata za śmieci

- za jaki okres (np. III kwartał 2013)


Pierwszej wpłaty za miesiące: lipiec-sierpień-wrzesień, należy dokonać do 31 października 2013r.

Kwota opłaty wynika z deklaracji złożonej w Urzędzie Gminy. 

Numer konta  64 8702 1024 2000 0046 2000 0050 - Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Garbowie

Wpłaty w Banku Spółdzielczym Niemce /Oddział Garbów przyjmowane bez dodatkowych opłat.

Liczba wyświetleń: 1903
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Gospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 365-366 maj-czerwiec 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: maj-czerwiec 2021 (365-366)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: