Opłaty za śmieci

Opłaty za śmieci

13.08.2013

Informacja dotycząca terminów i wysokości opłat za śmieci

Informacja

Wpłaty za śmieci należy dokonywać zgodnie z zapisem w Uchwale nr XVIII/123/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za odpady komunalne uiszcza się kwartalnie bądź miesięcznie. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać:

- Imię, nazwisko i adres osoby która złożyła deklarację

- Opłata za śmieci

- za jaki okres (np. III kwartał 2013)


Pierwszej wpłaty za miesiące: lipiec-sierpień-wrzesień, należy dokonać do 31 października 2013r.

Kwota opłaty wynika z deklaracji złożonej w Urzędzie Gminy. 

Numer konta  64 8702 1024 2000 0046 2000 0050 - Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Garbowie

Wpłaty w Banku Spółdzielczym Niemce /Oddział Garbów przyjmowane bez dodatkowych opłat.

Liczba wyświetleń: 2290
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: