Opłaty za śmieci

Opłaty za śmieci

13.08.2013

Informacja dotycząca terminów i wysokości opłat za śmieci

Informacja

Wpłaty za śmieci należy dokonywać zgodnie z zapisem w Uchwale nr XVIII/123/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za odpady komunalne uiszcza się kwartalnie bądź miesięcznie. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać:

- Imię, nazwisko i adres osoby która złożyła deklarację

- Opłata za śmieci

- za jaki okres (np. III kwartał 2013)

 

Pierwszej wpłaty za miesiące: lipiec-sierpień-wrzesień, należy dokonać do 31 października 2013r.

Kwota opłaty wynika z deklaracji złożonej w Urzędzie Gminy. 

Numer konta  64 8702 1024 2000 0046 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Garbowie

Wpłaty w Banku Spółdzielczym Niemce /Oddział Garbów przyjmowane bez dodatkowych opłat.

Liczba wyświetleń: 1593
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

GG_2020.09

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: wrzesień 2020 (357)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: