Wzmocnienie potencjału Kół Gospodyń Wiejskich w terenu gminy Garbów poprzez zakup elementów strojów ludowych

Wzmocnienie potencjału Kół Gospodyń Wiejskich w terenu gminy Garbów poprzez zakup elementów strojów ludowych

24.05.2013

Beneficjent Gmina Garbów
Nr umowy UM03-6930-UM0341874/11
Lokalizacja powiat lubelski/ Garbów
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Kraina wokół Lublina/
Wartość 29 968,84 PLN
Łączne dofinansowanie 18 340,93 PLN

Operacja pn. „Wzmocnienie potencjału Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Garbów poprzez zakup elementów strojów ludowych” realizowana w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Wniosek został złożony przez Urząd Gminy na konkurs do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wokół Lublina i uzyskał dofinansowanie.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na wsi i promocja folkloru wsi i dziedzictwa kulturowego gminy Garbów oraz obszaru LGD (panie z KGW uczestniczą w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach np. Jarmark Jagielloński, Festiwal Wsi Polskiej w Wierzchowiskach).

W ramach projektu zostało zakupione:

47 par butów typu krakowskiego,

24 szt. czerwonych korali, trzy sznurowych,

30 bluzek, typu krzczonowskiego,

8 gorsetów, typu krzczonowskiego,

2 spódnice, typu krzczonowskiego,

Oprócz tego odbyły się warsztaty, dla dzieci i młodzieży szkolnej, o tematyce:

1. Tworzenie stroików świątecznych i palm wielkanocnych w ilości 40 godz.

2. Pokazy z bibułkarstwa, kwiaty – w ilości 20 godz.

3. Pokazy z wicia wieńców dożynkowych – 48 godz.

Liczba wyświetleń: 604
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: