Rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w gminie Garbów.

Rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w gminie Garbów.

24.05.2013


Beneficjent Gmina Garbów
Nr umowy UM03-6921-UM0300082/09
Lokalizacja powiat lubelski/ Garbów
Działanie Oś III/ 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Wartość 1 783 978,02 PLN
Łączne dofinansowanie 996 382,00 PLN
Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Garbów poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej gospodarki wodno-ściekowej polegającej na: przebudowie stacji, uzdatniania wody i rekonstrukcji studni nr 2 komunalnego ujęcia wody w Garbowie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabów Etap II

Liczba wyświetleń: 775
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: listopad-grudzień 2023 (394-395)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: