Zdjęcie Artykułu

Rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w gminie Garbów.

24.05.2013


Beneficjent Gmina Garbów
Nr umowy UM03-6921-UM0300082/09
Lokalizacja powiat lubelski/ Garbów
Działanie Oś III/ 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Wartość 1 783 978,02 PLN
Łączne dofinansowanie 996 382,00 PLN
Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Garbów poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej gospodarki wodno-ściekowej polegającej na: przebudowie stacji, uzdatniania wody i rekonstrukcji studni nr 2 komunalnego ujęcia wody w Garbowie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabów Etap II

Liczba wyświetleń: 46
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: