Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Garbów poprzez remont oczyszczalni w Garbowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gutanów i Wola Przybysławska

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Garbów poprzez remont oczyszczalni w Garbowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gutanów i Wola Przybysławska

24.05.2013

Beneficjent Gmina Garbów
Nr umowy UM03-6921-UM0300263/11
Lokalizacja powiat lubelski/ Garbów
Działanie Oś III/ 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Wartość 1 296 881,10 PLN
Łączne dofinansowanie 310 448,00 PLN
Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Garbów poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej gospodarki ściekowej polegającej na: remoncie oczyszczalni ścieków komunalnych na działce Ew 577/2; 577/4; 577/5 w Garbowie oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gutanów i Wola Przybysławska.

Liczba wyświetleń: 786
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: