Zbiórka starej fotografii

Zbiórka starej fotografii

17.05.2013

TPZG ogłasza zbiórkę starych zdjęć i dokumentów z Garbowa i okolic.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej ogłasza zbiórkę starych zdjęć i dokumentów o wartości historycznej z Garbowa i okolic. Wszystkie zbiory zostaną przekształcone w formę elektroniczną i zarchiwizowane. Oryginały oddamy właścicielom. 

Zebrane fotografie i dokumenty obrazujące ludzi, miejsca, wydarzenia z życia codziennego oraz  świąt – opiszemy , opracujemy i wydamy w formie albumu.

Tytuł albumu: Zachować w Pamięci - Kulturowe, krajobrazowe dziedzictwo Gminy Garbów.

Temat albumu: Zobrazowanie bogatej historii gminy i miejscowości Garbów, jej mieszkańców, twórców ludowych, ważnych postaci i wydarzeń trwale zapisanych w historii garbowszczyzny.

Album będzie  stanowił źródło wiedzy  na temat bogatego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru naszej gminy okolic, a tym samym obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Wokół Lublina dzięki której projekt jest możliwy do realizacji.

Skany zdjęć można wysyłać na adres email: glosgarbowa@o2.pl bądź dostarczyć oryginały do p. Edyty Kożuszek - Urząd Gminy Garbów pokój nr 02 (tel. 81 5018381)

Materiały będą eksponowane w zakładce Galeria oraz na stronie Multimedialnej Izby Tradycji w Garbowie www.mit.garbow.pl

Projekt jest współfinansowany z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413  Program LEADER, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju poprzez Małe projekty.

logo Prow

Liczba wyświetleń: 2930
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: