Zbiórka starej fotografii

Zbiórka starej fotografii

17.05.2013

TPZG ogłasza zbiórkę starych zdjęć i dokumentów z Garbowa i okolic.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej ogłasza zbiórkę starych zdjęć i dokumentów o wartości historycznej z Garbowa i okolic. Wszystkie zbiory zostaną przekształcone w formę elektroniczną i zarchiwizowane. Oryginały oddamy właścicielom. 

Zebrane fotografie i dokumenty obrazujące ludzi, miejsca, wydarzenia z życia codziennego oraz  świąt – opiszemy , opracujemy i wydamy w formie albumu.

Tytuł albumu: Zachować w Pamięci - Kulturowe, krajobrazowe dziedzictwo Gminy Garbów.

Temat albumu: Zobrazowanie bogatej historii gminy i miejscowości Garbów, jej mieszkańców, twórców ludowych, ważnych postaci i wydarzeń trwale zapisanych w historii garbowszczyzny.

Album będzie  stanowił źródło wiedzy  na temat bogatego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru naszej gminy okolic, a tym samym obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Wokół Lublina dzięki której projekt jest możliwy do realizacji.

Skany zdjęć można wysyłać na adres email: glosgarbowa@o2.pl bądź dostarczyć oryginały do p. Edyty Kożuszek - Urząd Gminy Garbów pokój nr 02 (tel. 81 5018381)

Materiały będą eksponowane w zakładce Galeria oraz na stronie Multimedialnej Izby Tradycji w Garbowie www.mit.garbow.pl

Projekt jest współfinansowany z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413  Program LEADER, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju poprzez Małe projekty.

logo Prow

Liczba wyświetleń: 2045
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 361-362 styczeń-luty 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2021 (361-362)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: