Zbiórka starej fotografii

Zbiórka starej fotografii

17.05.2013

TPZG ogłasza zbiórkę starych zdjęć i dokumentów z Garbowa i okolic.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej ogłasza zbiórkę starych zdjęć i dokumentów o wartości historycznej z Garbowa i okolic. Wszystkie zbiory zostaną przekształcone w formę elektroniczną i zarchiwizowane. Oryginały oddamy właścicielom. 

Zebrane fotografie i dokumenty obrazujące ludzi, miejsca, wydarzenia z życia codziennego oraz  świąt – opiszemy , opracujemy i wydamy w formie albumu.

Tytuł albumu: Zachować w Pamięci - Kulturowe, krajobrazowe dziedzictwo Gminy Garbów.

Temat albumu: Zobrazowanie bogatej historii gminy i miejscowości Garbów, jej mieszkańców, twórców ludowych, ważnych postaci i wydarzeń trwale zapisanych w historii garbowszczyzny.

Album będzie  stanowił źródło wiedzy  na temat bogatego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru naszej gminy okolic, a tym samym obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Wokół Lublina dzięki której projekt jest możliwy do realizacji.

Skany zdjęć można wysyłać na adres email: glosgarbowa@o2.pl bądź dostarczyć oryginały do p. Edyty Kożuszek - Urząd Gminy Garbów pokój nr 02 (tel. 81 5018381)

Materiały będą eksponowane w zakładce Galeria oraz na stronie Multimedialnej Izby Tradycji w Garbowie www.mit.garbow.pl

Projekt jest współfinansowany z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413  Program LEADER, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju poprzez Małe projekty.

logo Prow

Liczba wyświetleń: 1905
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: