Deklaracja o wysokości opłaty za odbiór śmieci

Deklaracja o wysokości opłaty za odbiór śmieci

29.04.2013

W sprawie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Garbów informuje, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel bądź użytkownik nieruchomości do dnia 31 maja 2013 roku ma OBOWIĄZEK złożyć deklarację o ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, w celu wyliczenia opłaty śmieciowej która wynosi:

L.p. Liczba osób Odpady zebrane selektywnie Odpady zebrane nieselektywnie
1. Gospodarstwo 1-osobowe 10 zł 20 zł
2. Gospodarstwo 2-osobowe 18 zł 30 zł
3. Gospodarstwo 3-osobowe i większe 24 zł 40 zł

 

W przypadku nie złożenia deklaracji opłata zostanie wyliczona na podstawie ilości osób zameldowanych.
Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wypełnioną deklarację składają do spółdzielni lub zarządcy.

Deklaracje do pobrania znajdują się: u Sołtysów, a także w Urzędzie Gminy – pokój nr 01

Wzór Deklaracji - wersja do wydruku w pdf

Wzór Deklaracji - wersja do edyacji w doc 

Załącznik do deklaracji - wersja do wydruku w pdf

Załącznik do deklaracji - wersja do edycji w doc 

 

Liczba wyświetleń: 2495
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: