Zdjęcie Artykułu

Deklaracja o wysokości opłaty za odbiór śmieci

29.04.2013

W sprawie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Garbów informuje, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel bądź użytkownik nieruchomości do dnia 31 maja 2013 roku ma OBOWIĄZEK złożyć deklarację o ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, w celu wyliczenia opłaty śmieciowej która wynosi:

L.p. Liczba osób Odpady zebrane selektywnie Odpady zebrane nieselektywnie
1. Gospodarstwo 1-osobowe 10 zł 20 zł
2. Gospodarstwo 2-osobowe 18 zł 30 zł
3. Gospodarstwo 3-osobowe i większe 24 zł 40 zł

 

W przypadku nie złożenia deklaracji opłata zostanie wyliczona na podstawie ilości osób zameldowanych.
Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wypełnioną deklarację składają do spółdzielni lub zarządcy.

Deklaracje do pobrania znajdują się: u Sołtysów, a także w Urzędzie Gminy – pokój nr 01

Wzór Deklaracji - wersja do wydruku w pdf

Wzór Deklaracji - wersja do edyacji w doc 

Załącznik do deklaracji - wersja do wydruku w pdf

Załącznik do deklaracji - wersja do edycji w doc 

 

Liczba wyświetleń: 1844
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: