Zdjęcie Artykułu

Podpisana umowa na realizację operacji Z kamerą po Gminie Garbów

24.04.2013

Promocja Gminy Garbów i obszaru LGD Kraina Wokół Lublina poprzez film ukazujący walory kulturowe, krajobrazowe i historyczne gminy.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju, dla małych projektów.

Całkowita wartość projektu: 30 520,00 zł

Kwota dofinansowania : 20 000,00 zł (80% kosztów netto)

Celem projektu jest:

Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych poprzez realizację filmu promocyjnego o Gminie Garbów.
Projekt przyczyni się do promocji i podnoszenia wiedzy  o obszarze Gminy i LGD wśród mieszkańców powiatu i województwa lubelskiego, a także dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik i środkom masowego przekazu będzie rozpowszechniany w  kraju i zagranicą.


Planowany termin zakończenia projektu: czerwiec 2014 roku. 

Liczba wyświetleń: 1255
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: