„Małymi rączkami poznajemy świat”

„Małymi rączkami poznajemy świat”

12.04.2013

„Małymi rączkami poznajemy świat” - projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” oraz Fundację im. Jana Kante Steczkowskiego.

„Małymi rączkami poznajemy świat” jest to nazwa projektu realizowanego  przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” oraz Fundację im. Jana Kante Steczkowskiego,   która  została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Misją fundacji jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

Główne założenia projektu obejmują przygotowanie dzieci do dobrego startu w szkole, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, porozumiewania się, doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą oraz rozbudzanie ciekawości świata.  Jest on skierowany do dzieci  w wieku od 2 do 5 lat w liczbie 18 osób z miejscowości Garbów i Gutanów  oraz ich rodziców/opiekunów. Zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Szkół w Garbowie w wymiarze ok.20 godzin miesięcznie. Mali uczniowie korzystają z sali przeznaczonej do zajęć przedszkolnych i sali gimnastycznej przeznaczonej dla najmłodszych uczniów. Zaplanowane są również zajęcia poza szkołą i w plenerze.

Rodzice/opiekunowie są zaangażowani w realizację projektu poprzez pełnienie funkcji asystenta nauczyciela podczas realizowanych zajęć, sprawowanie opieki podczas wyjść i wycieczek, a także przygotowywanie potrzebnych pomocy. Mają możliwość wzmocnienia własnych umiejętności i kompetencji wychowawczych dzięki warsztatom organizowanym przez specjalistę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej psycholog Małgorzatę Długosz.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z cyklu: „Mały Odkrywca”, „Co kryje skarbonka”, „Ze sztuką na Ty”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Kącik Montessori”, „Elementy języka angielskiego”. Dzięki współpracy z biblioteką szkolną oraz Szkolnym Klubem Wolontariusza uczestnicy biorą udział w akcji „Poczytaj mi przyjacielu”.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Jana Kante Steczkowskiego zakupiono pomoce dydaktyczne do „Kącika Montessori” i zrealizowano wyjazd do Teatru H.Ch. Andersena w Lublinie na spektakl „Mała Syrenka”. Fundacja ponosi również koszty wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia i warsztaty. Projekt realizowany jest od 2 stycznia do 30 czerwca 2013r.

Liczba wyświetleń: 1237
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: