„Małymi rączkami poznajemy świat”

„Małymi rączkami poznajemy świat”

12.04.2013

„Małymi rączkami poznajemy świat” - projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” oraz Fundację im. Jana Kante Steczkowskiego.

„Małymi rączkami poznajemy świat” jest to nazwa projektu realizowanego  przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” oraz Fundację im. Jana Kante Steczkowskiego,   która  została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Misją fundacji jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

Główne założenia projektu obejmują przygotowanie dzieci do dobrego startu w szkole, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, porozumiewania się, doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą oraz rozbudzanie ciekawości świata.  Jest on skierowany do dzieci  w wieku od 2 do 5 lat w liczbie 18 osób z miejscowości Garbów i Gutanów  oraz ich rodziców/opiekunów. Zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Szkół w Garbowie w wymiarze ok.20 godzin miesięcznie. Mali uczniowie korzystają z sali przeznaczonej do zajęć przedszkolnych i sali gimnastycznej przeznaczonej dla najmłodszych uczniów. Zaplanowane są również zajęcia poza szkołą i w plenerze.

Rodzice/opiekunowie są zaangażowani w realizację projektu poprzez pełnienie funkcji asystenta nauczyciela podczas realizowanych zajęć, sprawowanie opieki podczas wyjść i wycieczek, a także przygotowywanie potrzebnych pomocy. Mają możliwość wzmocnienia własnych umiejętności i kompetencji wychowawczych dzięki warsztatom organizowanym przez specjalistę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej psycholog Małgorzatę Długosz.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z cyklu: „Mały Odkrywca”, „Co kryje skarbonka”, „Ze sztuką na Ty”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Kącik Montessori”, „Elementy języka angielskiego”. Dzięki współpracy z biblioteką szkolną oraz Szkolnym Klubem Wolontariusza uczestnicy biorą udział w akcji „Poczytaj mi przyjacielu”.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Jana Kante Steczkowskiego zakupiono pomoce dydaktyczne do „Kącika Montessori” i zrealizowano wyjazd do Teatru H.Ch. Andersena w Lublinie na spektakl „Mała Syrenka”. Fundacja ponosi również koszty wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia i warsztaty. Projekt realizowany jest od 2 stycznia do 30 czerwca 2013r.

Liczba wyświetleń: 1875
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: