Zdjęcie Artykułu

Informacje dotyczące odbioru śmieci od 1 lipca 2013

27.03.2013

Wykaz dokumentów dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina Garbów obejmie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązki właścicieli nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych przejmuje gmina na mocy ustawy.

Rada Gminy Garbów na sesji Rady Gminy w dniu 20 marca 2013 roku przyjęła następujące uchwały:


Uchwała nr XVIII121/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/12 Rady Gminy Garbów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbów”

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbów


Uchwała nr XVIII/122/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XVIII/123/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała nr XVIII/124/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XVIII/125/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

- Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Załącznik do deklaracji

Liczba wyświetleń: 1789
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: