Informacje dotyczące odbioru śmieci od 1 lipca 2013

Informacje dotyczące odbioru śmieci od 1 lipca 2013

27.03.2013

Wykaz dokumentów dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina Garbów obejmie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązki właścicieli nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych przejmuje gmina na mocy ustawy.

Rada Gminy Garbów na sesji Rady Gminy w dniu 20 marca 2013 roku przyjęła następujące uchwały:


Uchwała nr XVIII121/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/12 Rady Gminy Garbów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbów”

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbów


Uchwała nr XVIII/122/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XVIII/123/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała nr XVIII/124/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XVIII/125/13 Rady Gminy Garbów z dnia 20 marca 2013 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

- Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Załącznik do deklaracji

Liczba wyświetleń: 2622
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: