I nabór wniosków LGD Kraina Wokół Lublina

I nabór wniosków LGD Kraina Wokół Lublina

26.03.2013

Termin składania wniosków: 2-30.04.2013 r

Szanowni Państwo,

informujemy o I naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Małe projekty
(limit dostępnych środków - 1 000 000,00 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" pod nazwą:
1. Szlaki i obiekty turystyczne
2. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD
3. Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki
4. Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki
5. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych
6. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu
7. Place zabaw
8. Budowa nowych, modernizacja lub wyposażenie istniejących obiektów w celu przystosowania do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych
9. Zielone strefy:
- budowa lub modernizacja obiektów  użyteczności publicznej z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
- budowa lub modernizacja budynków użyteczności  publicznej z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych
10. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego
11. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD "Kraina wokół Lublina"


Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków-  1 810 000,00 zł)


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków-   1 300 000,00 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" pod nazwą:

Zielone miejsca pracy:
-budowa lub modernizacja obiektów usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej)  z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
- budowa lub modernizacja budynków usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej) z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków-  346 485,29 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" pod nazwą:

Zielone miejsca pracy:
-budowa lub modernizacja obiektów usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej)  z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii
- budowa lub modernizacja budynków usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej) z uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 02 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" przy ul. Narutowicza 37/5, tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00.

4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
udostępnione są:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" przy ul. Narutowicza 37/5,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" www.krainawokollublina.pl  w zakładce "Nabór wniosków",
- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (dotyczy działań: Różnicowanie
w kierunku nierolniczej , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)

5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania "małe projekty" oraz "Odnowa i rozwój wsi" określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej
www.krainawokollublina.pl .
6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie  wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:
-dla działania: "Odnowa i rozwój wsi" 3 pkt.
-dla "małych projektów"4 pkt.
-dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 3 pkt.
-dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 5 pkt.

Liczba wyświetleń: 2187
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: