Projekt „Aktywni Na Nowo”

Projekt „Aktywni Na Nowo”

26.02.2013

W okresie 01.01.2013 r do 31.12.2013 r. realizowany jest projekt „Aktywni Na Nowo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące kryteria: są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, są w wieku powyżej 50 lat, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiaty: lubelski oraz m. Lublin w woj. lubelskim.

Udział w projekcie daje szanse na stworzenie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Składa się ona z następujących etapów:

1. spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym. Zajęcia dotyczące Indywidualnego Planu Działań składają się ze spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym (2 x 2h) oraz spotkań grupowych (2 x 4h).

2. udział w szkoleniach zawodowych (jedno do wyboru) z zakresów:
- Pracownik/ca kancelaryjny/a: w programie m.in. obsługa urządzeń biurowych, organizacja pracy biura, prowadzenie korespondencji;
- Sprzedawca/czyni na telefon: w programie m.in. przygotowanie do sprzedaży i ocena potrzeb, prezentacja oferty i ceny, techniki oferty sprzedażowej;
- Opiekun/ka osoby starszej: w programie m.in. psychologiczne aspekty starzenia się, organizacja czasu osoby starszej, pielęgnacja osób starszych;
- Florysta/tka: w programie m.in. materiałoznawstwo, kompozycje florystyczne, formy okolicznościowe.  
- Opiekun/ka dziecięcy/a domowa: w programie m.in. pielęgnacja dziecka, opieka nad dzieckiem, rozwój psychologiczny i społeczny dziecka.
- Specjalista ds. logistyki: w programie m.in. podstawy logistyki, gospodarka zapasami, ekonomika logistyki.

3. płatny staż zawodowy trwający 3 miesiące.

Uczestnikom/czkom projektu zapewniane są:
- materiały szkoleniowe                
- poczęstunek/catering
- zwrot kosztów dojazdu
- zaświadczenia o zakończeniu zajęć
- stypendium szkoleniowe
- płatny staż

 

Zapraszam na stronę internetową projektu www.aktywninanowo.pl , gdzie można zapoznać się z planowanym harmonogramem wsparcia oraz pobrać potrzebne dokumenty rekrutacyjne.

Liczba wyświetleń: 1264
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: