Projekt „Aktywni Na Nowo”

Projekt „Aktywni Na Nowo”

26.02.2013

W okresie 01.01.2013 r do 31.12.2013 r. realizowany jest projekt „Aktywni Na Nowo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące kryteria: są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, są w wieku powyżej 50 lat, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiaty: lubelski oraz m. Lublin w woj. lubelskim.

Udział w projekcie daje szanse na stworzenie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Składa się ona z następujących etapów:

1. spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym. Zajęcia dotyczące Indywidualnego Planu Działań składają się ze spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym (2 x 2h) oraz spotkań grupowych (2 x 4h).

2. udział w szkoleniach zawodowych (jedno do wyboru) z zakresów:
- Pracownik/ca kancelaryjny/a: w programie m.in. obsługa urządzeń biurowych, organizacja pracy biura, prowadzenie korespondencji;
- Sprzedawca/czyni na telefon: w programie m.in. przygotowanie do sprzedaży i ocena potrzeb, prezentacja oferty i ceny, techniki oferty sprzedażowej;
- Opiekun/ka osoby starszej: w programie m.in. psychologiczne aspekty starzenia się, organizacja czasu osoby starszej, pielęgnacja osób starszych;
- Florysta/tka: w programie m.in. materiałoznawstwo, kompozycje florystyczne, formy okolicznościowe.  
- Opiekun/ka dziecięcy/a domowa: w programie m.in. pielęgnacja dziecka, opieka nad dzieckiem, rozwój psychologiczny i społeczny dziecka.
- Specjalista ds. logistyki: w programie m.in. podstawy logistyki, gospodarka zapasami, ekonomika logistyki.

3. płatny staż zawodowy trwający 3 miesiące.

Uczestnikom/czkom projektu zapewniane są:
- materiały szkoleniowe                
- poczęstunek/catering
- zwrot kosztów dojazdu
- zaświadczenia o zakończeniu zajęć
- stypendium szkoleniowe
- płatny staż

 

Zapraszam na stronę internetową projektu www.aktywninanowo.pl , gdzie można zapoznać się z planowanym harmonogramem wsparcia oraz pobrać potrzebne dokumenty rekrutacyjne.

Liczba wyświetleń: 2038
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: