Zdjęcie Artykułu

Uwaga - Pamiętaj o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów

14.02.2013

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina Garbów obejmie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Garbów informuje, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości musi pamiętać o rozwiązaniu  umowy  z firmą dotychczas odbierającą odpady. Aby nie płacić podwójnych opłat za wywóz  śmieci (jednej na rzecz gminy, drugiej – wynikającej z dotychczasowej umowy), prosimy o sprawdzenie swoich umów i ich wypowiedzenie z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby termin ich rozwiązania upłynął na koniec czerwca 2013 r.

Przykładowy wzór wypowiedzenia numowy można pobrać tutaj  lub w Urzędzie Gminy – pok. Nr 01

Dotyczy posesji mieszkalnych. Nie dotyczy podmiotów gospodarczych.

Liczba wyświetleń: 1293
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: