Uwaga - Pamiętaj o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów

Uwaga - Pamiętaj o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów

14.02.2013

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina Garbów obejmie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Garbów informuje, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości musi pamiętać o rozwiązaniu  umowy  z firmą dotychczas odbierającą odpady. Aby nie płacić podwójnych opłat za wywóz  śmieci (jednej na rzecz gminy, drugiej – wynikającej z dotychczasowej umowy), prosimy o sprawdzenie swoich umów i ich wypowiedzenie z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby termin ich rozwiązania upłynął na koniec czerwca 2013 r.

Przykładowy wzór wypowiedzenia numowy można pobrać tutaj  lub w Urzędzie Gminy – pok. Nr 01

Dotyczy posesji mieszkalnych. Nie dotyczy podmiotów gospodarczych.

Liczba wyświetleń: 1553
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: