Uwaga - Pamiętaj o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów

Uwaga - Pamiętaj o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów

14.02.2013

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina Garbów obejmie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Garbów informuje, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości musi pamiętać o rozwiązaniu  umowy  z firmą dotychczas odbierającą odpady. Aby nie płacić podwójnych opłat za wywóz  śmieci (jednej na rzecz gminy, drugiej – wynikającej z dotychczasowej umowy), prosimy o sprawdzenie swoich umów i ich wypowiedzenie z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby termin ich rozwiązania upłynął na koniec czerwca 2013 r.

Przykładowy wzór wypowiedzenia numowy można pobrać tutaj  lub w Urzędzie Gminy – pok. Nr 01

Dotyczy posesji mieszkalnych. Nie dotyczy podmiotów gospodarczych.

Liczba wyświetleń: 2319
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: