Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków na usuwanie i utylizację azbestu

13.11.2012

19.11.2012r. do 18.12.2012r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2013 roku.

Wójt Gminy Garbów informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w dniach od 19.11.2012r. do 18.12.2012r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2013 roku.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku osób fizycznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów usunięcia odpadów (demontaż, odbiór i unieszkodliwienie). Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników zawarte są w Regulaminie Projektu (do pobrania ze strony internetowej – www.azbest.lubelskie.pl

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Garbów,  w pokoju nr 01 lub sekretariacie. W w/w miejscu można także pobrać niezbędne formularze i uzyskać dodatkowe informacje.

Liczba wyświetleń: 1684
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: