Nabór wniosków na usuwanie i utylizację azbestu

Nabór wniosków na usuwanie i utylizację azbestu

13.11.2012

19.11.2012r. do 18.12.2012r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2013 roku.

Wójt Gminy Garbów informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w dniach od 19.11.2012r. do 18.12.2012r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2013 roku.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku osób fizycznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów usunięcia odpadów (demontaż, odbiór i unieszkodliwienie). Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników zawarte są w Regulaminie Projektu (do pobrania ze strony internetowej – www.azbest.lubelskie.pl

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Garbów,  w pokoju nr 01 lub sekretariacie. W w/w miejscu można także pobrać niezbędne formularze i uzyskać dodatkowe informacje.

Liczba wyświetleń: 2427
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: