Zdjęcie Artykułu

Jubileusz 100 lecia Kościoła w Garbowie

31.08.2012

4-6 sierpnia 2012 r

100-lecie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie

1912-2012

W tym roku minęło 100 lat od momentu, gdy 6 sierpnia 1912 r. w święto Przemienienia Pańskiego, w nowo wzniesionym kościele, po raz pierwszy została odprawiona Msza święta za szczęśliwe ukończenie budowy. Świątynię, w stylu neogotyckim, wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, wybudowano dzięki wielkiej ofiarności parafian i fundatorów.

W rocznicę stulecia kościół znów wygląda jak nowy, a to za sprawą przeprowadzonego w 2011 r. remontu, na który zdobyto fundusze unijne i wsparcie wielu parafian.

Do uroczystości jubileuszowych parafianie przygotowywali się wiele miesięcy, a trwały one trzy dni, od 4 do 6 sierpnia 2012 r.

 SOBOTA – 4 sierpnia

Pierwszego dnia, w rocznicowe obchody wpisały się również śluby pracujących w parafii sióstr salezjanek. Siostra katechetka Marta Raducha z miejscowości Różany Stok i s. Justyna Edwaldt z Rumii, złożyły na ręce siostry Teresy Czekała – Prowincjalnej Zgromadzenia, swoją wieczystą profesję zakonną. Mszy św. koncelebrowanej przez wielu kapłanów przewodniczył ks. abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Po południu, o godz. 16.00, dźwięk 500-letniego dzwonu „Wojciech”, rozbrzmiewający z wieży kościoła, oznajmił uroczyste rozpoczęcie obchodów. Zainaugurowała je Msza św. na cmentarzu grzebalnym. W promieniach zachodzącego słońca zebrani wierni modlili się w intencji zmarłych parafian, budowniczych i fundatorów kościoła. Mszę św. sprawował i homilię wygłosił proboszcz ks. kan. Zenon Małyszek, który powiedział m.in.:

„Garbowska nekropolia... Odeszli i spoczywają na niej ci, którzy tworzyli etap historii tej parafii: - odszedł ks. Abramowicz, ks. Przyłuski, ks. Stokrocki... - odeszli Broniewscy – właściciele Garbowa... – odeszli architekci, fundatorzy i wykonawcy tej świątyni – żegnani poważnym dźwiękiem bicia serca garbowskiego dzwonu. Nie zabrali z tego świata nic materialnego. Pozostały ich dzieła, z których korzystają kolejne pokolenia… Przed Bogiem pozostaje wciąż dobro, które czynili żyjąc na ziemi... A oni niech doznają modlitewnego wsparcia nas – żyjących, którzy weszliśmy w ich trud i korzystamy z owoców ich życia.”

Na grobach, pochowanych na cmentarzu parafialnym Proboszczów, złożono kwiaty i zapalono znicze.

 NIEDZIELA – 5 sierpnia

Kolejnego dnia oprawę liturgiczną porannej Mszy św. oraz montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież naszej parafii i siostry salezjanki, z racji uroczystości pierwszej profesji zakonnej złożonej przez pięć sióstr formujących się w Zgromadzeniu.

Po zakończeniu popołudniowej Mszy św. parafianie wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu Stanisława Diwiszka – artysty z Lublina.

Następnie, pod hasłem „Kościół naszym domem”, odbył sięwieczór młodzieżowy z apelem maryjnym. Oprawę modlitewno-muzyczną przygotował zespół Gospel Rain.

Wpisanie wydarzeń drugiego dnia obchodów do kart historii przypieczętował dźwięk zabytkowego dzwonu z kościelnej wieży. Spotkanie zakończył pokaz sztucznych ogni, które rozbłysły nad kościołem i okolicą.

 PONIEDZIAŁEK - 6 sierpnia

Uroczystości odpustowo-jubileuszowe zgromadziły licznie przybyłych parafian i gości. W tym dniu każda msza św. miała uroczystą oprawę.

W czasie porannej liturgii śpiewał chór KANTYLENA z Lublina, pod dyrekcją Małgorzaty Nowak. Chór występował już wcześniej w naszej świątyni. Śpiewa w nim również młodzież z terenu naszej gminy. Wprowadzeniem w podniosłą atmosferę jubileuszu był koncert Orkiestry Wojskowej z Dęblina, która uświetniła również liturgię i procesję.

Jubileuszowej Mszy św. z udziałem księży, którzy posługiwali w naszej parafii i przybyłych z dekanatu - przewodniczył ks. abp Stanisław Budzik. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście m.in.: Jerzy Chróścikowski - senator RP, Jan Łopata poseł na Sejm RP, Krzysztof Babisz - Kurator Oświaty, Andrzej Leńczuk z Urzędu Marszałkowskiego, Robert Wójcik - wicestarosta, Krzysztof Urbaś - wójt gminy Niemce, Andrzej Rozwałka - wójt gminy Markuszów, Zbigniew Samoń - wójt gminy Jastków, Stanisław Wójcicki - wójt gminy Kurów, Irmina Nikiel z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z Lublina.

Obsługę procesji przygotowała straż z Garbowa, zaś dary ołtarza – mieszkańcy Piotrowic Wielkich.

Po nabożeństwie na placu przykościelnym można było odwiedzać stoiska miejscowych malarzy i twórców rękodzieła ludowego m.in. wystawę obrazów olejnych Krystyny Zlot, Sylwestra A. Muszyńskiego, Piotra Prażmowskiego, Zbigniewa Fatygi, Elżbiety Prażmo, Teresy Dobrzyńskiej z Puław, obrazów wyszywanych krzyżykami Teodory Czerniec z Ożarowa, rzeźby Stanisława Węgielskiego z Lubartowa, KGW z Bogucina. Było też stoisko z wydawnictwami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, a w świątyni wystawa rysunków ukazujących garbowski kościół widziany oczami naszych dzieci z parafii.

Odbyła się również promocja książki pt. „Z kart parafialnej kroniki – Stulecie Garbowskiej Świątyni 1912-2012”, którą można było nabyć, podobnie jak trzy rodzaje kartek pocztowych. Pieniądze z ich sprzedaży traktowane są jako kolejna „cegiełka” w dziele renowacji świątyni.

Dużym przeżyciem, po wieczornej liturgii, był koncert w wykonaniu solistek Opery Narodowej. Wystąpiły: Wanda Bargiełowska-Bargeyłło znana mezzosopranistka współpracująca z wieloma ważnymi teatrami operowymi w Polsce i za granicą i Anna Kutkowska-Kass - sopran koloraturowy. Artystkom towarzyszył na organach Stanisław Diwiszek. Koncert został przyjęty przez publiczność z wielkim entuzjazmem, były podziękowania, owacje na stojąco i kwiaty dla wykonawców.

Zakończenie obchodów uroczystości jubileuszowych oznajmił dźwięk dzwonu „Wojciech”, który tym samym wprowadził nas w tworzenie nowego etapu historii ziemi garbowskiej.

 Halina Stępniak

Nowe wydawnictwo

Jubileusz kościoła pw. Przemienienia Pańskiego zainspirował członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” do wydania albumu pod red. Niny Bartoszcze-Wylaź, Katarzyny Chabros i Edyty Kożuszek, przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Garbów pt.:

Z kart parafialnej kroniki – Stulecie Garbowskiej Świątyni 1912-2012

Znajdują się w nim autentyczne zapiski z kronik parafialnych, pisane przez proboszczów w latach od stycznia 1923 r. do 1952 r. wzbogacone o archiwalne zdjęcia. Nabywając książkę pomagamy parafii w spłacie długu pozostałego po remoncie kościoła i traktujemy jako kolejną „cegiełkę” w dziele renowacji.

Wydano również 3 rodzaje kartek pocztowych związanych ze 100-leciem naszej świątyni. Projekt graficzny wykonała Aneta Piotrowska. Książkę i pocztówki można nabywać w zakrystii kościoła.

 Znaczki jubileuszowe

Z okazji 100-lecia kościoła Poczta Polska wydała dwa znaczki listowe o nominale 1.30 zł. (sprzedawane po 3.50 zł). Przedstawiają one fronton świątyni i jej zachodnią stronę. Autorką zdjęć kościoła, udostępnionych poczcie, jest Halina Stępniak.

Tablica pamiątkowa

Z okazjii 100-lecia kościoła wmurowana została przy wejściu do świątyni marmurowa tablica upamiętniająca to wydarzenie historyczne. Tablicę ufundował Hubert Bieniek z Garbowa.

Liczba wyświetleń: 2301
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: