Jubileusz 100 lecia Kościoła w Garbowie

Jubileusz 100 lecia Kościoła w Garbowie

31.08.2012

4-6 sierpnia 2012 r

100-lecie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie

1912-2012

W tym roku minęło 100 lat od momentu, gdy 6 sierpnia 1912 r. w święto Przemienienia Pańskiego, w nowo wzniesionym kościele, po raz pierwszy została odprawiona Msza święta za szczęśliwe ukończenie budowy. Świątynię, w stylu neogotyckim, wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, wybudowano dzięki wielkiej ofiarności parafian i fundatorów.

W rocznicę stulecia kościół znów wygląda jak nowy, a to za sprawą przeprowadzonego w 2011 r. remontu, na który zdobyto fundusze unijne i wsparcie wielu parafian.

Do uroczystości jubileuszowych parafianie przygotowywali się wiele miesięcy, a trwały one trzy dni, od 4 do 6 sierpnia 2012 r.

 SOBOTA – 4 sierpnia

Pierwszego dnia, w rocznicowe obchody wpisały się również śluby pracujących w parafii sióstr salezjanek. Siostra katechetka Marta Raducha z miejscowości Różany Stok i s. Justyna Edwaldt z Rumii, złożyły na ręce siostry Teresy Czekała – Prowincjalnej Zgromadzenia, swoją wieczystą profesję zakonną. Mszy św. koncelebrowanej przez wielu kapłanów przewodniczył ks. abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Po południu, o godz. 16.00, dźwięk 500-letniego dzwonu „Wojciech”, rozbrzmiewający z wieży kościoła, oznajmił uroczyste rozpoczęcie obchodów. Zainaugurowała je Msza św. na cmentarzu grzebalnym. W promieniach zachodzącego słońca zebrani wierni modlili się w intencji zmarłych parafian, budowniczych i fundatorów kościoła. Mszę św. sprawował i homilię wygłosił proboszcz ks. kan. Zenon Małyszek, który powiedział m.in.:

„Garbowska nekropolia... Odeszli i spoczywają na niej ci, którzy tworzyli etap historii tej parafii: - odszedł ks. Abramowicz, ks. Przyłuski, ks. Stokrocki... - odeszli Broniewscy – właściciele Garbowa... – odeszli architekci, fundatorzy i wykonawcy tej świątyni – żegnani poważnym dźwiękiem bicia serca garbowskiego dzwonu. Nie zabrali z tego świata nic materialnego. Pozostały ich dzieła, z których korzystają kolejne pokolenia… Przed Bogiem pozostaje wciąż dobro, które czynili żyjąc na ziemi... A oni niech doznają modlitewnego wsparcia nas – żyjących, którzy weszliśmy w ich trud i korzystamy z owoców ich życia.”

Na grobach, pochowanych na cmentarzu parafialnym Proboszczów, złożono kwiaty i zapalono znicze.

 NIEDZIELA – 5 sierpnia

Kolejnego dnia oprawę liturgiczną porannej Mszy św. oraz montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież naszej parafii i siostry salezjanki, z racji uroczystości pierwszej profesji zakonnej złożonej przez pięć sióstr formujących się w Zgromadzeniu.

Po zakończeniu popołudniowej Mszy św. parafianie wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu Stanisława Diwiszka – artysty z Lublina.

Następnie, pod hasłem „Kościół naszym domem”, odbył sięwieczór młodzieżowy z apelem maryjnym. Oprawę modlitewno-muzyczną przygotował zespół Gospel Rain.

Wpisanie wydarzeń drugiego dnia obchodów do kart historii przypieczętował dźwięk zabytkowego dzwonu z kościelnej wieży. Spotkanie zakończył pokaz sztucznych ogni, które rozbłysły nad kościołem i okolicą.

 PONIEDZIAŁEK - 6 sierpnia

Uroczystości odpustowo-jubileuszowe zgromadziły licznie przybyłych parafian i gości. W tym dniu każda msza św. miała uroczystą oprawę.

W czasie porannej liturgii śpiewał chór KANTYLENA z Lublina, pod dyrekcją Małgorzaty Nowak. Chór występował już wcześniej w naszej świątyni. Śpiewa w nim również młodzież z terenu naszej gminy. Wprowadzeniem w podniosłą atmosferę jubileuszu był koncert Orkiestry Wojskowej z Dęblina, która uświetniła również liturgię i procesję.

Jubileuszowej Mszy św. z udziałem księży, którzy posługiwali w naszej parafii i przybyłych z dekanatu - przewodniczył ks. abp Stanisław Budzik. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście m.in.: Jerzy Chróścikowski - senator RP, Jan Łopata poseł na Sejm RP, Krzysztof Babisz - Kurator Oświaty, Andrzej Leńczuk z Urzędu Marszałkowskiego, Robert Wójcik - wicestarosta, Krzysztof Urbaś - wójt gminy Niemce, Andrzej Rozwałka - wójt gminy Markuszów, Zbigniew Samoń - wójt gminy Jastków, Stanisław Wójcicki - wójt gminy Kurów, Irmina Nikiel z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z Lublina.

Obsługę procesji przygotowała straż z Garbowa, zaś dary ołtarza – mieszkańcy Piotrowic Wielkich.

Po nabożeństwie na placu przykościelnym można było odwiedzać stoiska miejscowych malarzy i twórców rękodzieła ludowego m.in. wystawę obrazów olejnych Krystyny Zlot, Sylwestra A. Muszyńskiego, Piotra Prażmowskiego, Zbigniewa Fatygi, Elżbiety Prażmo, Teresy Dobrzyńskiej z Puław, obrazów wyszywanych krzyżykami Teodory Czerniec z Ożarowa, rzeźby Stanisława Węgielskiego z Lubartowa, KGW z Bogucina. Było też stoisko z wydawnictwami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, a w świątyni wystawa rysunków ukazujących garbowski kościół widziany oczami naszych dzieci z parafii.

Odbyła się również promocja książki pt. „Z kart parafialnej kroniki – Stulecie Garbowskiej Świątyni 1912-2012”, którą można było nabyć, podobnie jak trzy rodzaje kartek pocztowych. Pieniądze z ich sprzedaży traktowane są jako kolejna „cegiełka” w dziele renowacji świątyni.

Dużym przeżyciem, po wieczornej liturgii, był koncert w wykonaniu solistek Opery Narodowej. Wystąpiły: Wanda Bargiełowska-Bargeyłło znana mezzosopranistka współpracująca z wieloma ważnymi teatrami operowymi w Polsce i za granicą i Anna Kutkowska-Kass - sopran koloraturowy. Artystkom towarzyszył na organach Stanisław Diwiszek. Koncert został przyjęty przez publiczność z wielkim entuzjazmem, były podziękowania, owacje na stojąco i kwiaty dla wykonawców.

Zakończenie obchodów uroczystości jubileuszowych oznajmił dźwięk dzwonu „Wojciech”, który tym samym wprowadził nas w tworzenie nowego etapu historii ziemi garbowskiej.

 Halina Stępniak

Nowe wydawnictwo

Jubileusz kościoła pw. Przemienienia Pańskiego zainspirował członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” do wydania albumu pod red. Niny Bartoszcze-Wylaź, Katarzyny Chabros i Edyty Kożuszek, przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Garbów pt.:

Z kart parafialnej kroniki – Stulecie Garbowskiej Świątyni 1912-2012

Znajdują się w nim autentyczne zapiski z kronik parafialnych, pisane przez proboszczów w latach od stycznia 1923 r. do 1952 r. wzbogacone o archiwalne zdjęcia. Nabywając książkę pomagamy parafii w spłacie długu pozostałego po remoncie kościoła i traktujemy jako kolejną „cegiełkę” w dziele renowacji.

Wydano również 3 rodzaje kartek pocztowych związanych ze 100-leciem naszej świątyni. Projekt graficzny wykonała Aneta Piotrowska. Książkę i pocztówki można nabywać w zakrystii kościoła.

 Znaczki jubileuszowe

Z okazji 100-lecia kościoła Poczta Polska wydała dwa znaczki listowe o nominale 1.30 zł. (sprzedawane po 3.50 zł). Przedstawiają one fronton świątyni i jej zachodnią stronę. Autorką zdjęć kościoła, udostępnionych poczcie, jest Halina Stępniak.

Tablica pamiątkowa

Z okazjii 100-lecia kościoła wmurowana została przy wejściu do świątyni marmurowa tablica upamiętniająca to wydarzenie historyczne. Tablicę ufundował Hubert Bieniek z Garbowa.

Liczba wyświetleń: 3721
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu pałac w Garbowie, zdjęcia z obchodów święta 3 maja

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2024 (399-400)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: