USUWANIE AZBESTU - DOFINANSOWANIE na 2012

USUWANIE AZBESTU - DOFINANSOWANIE na 2012

04.01.2012

Urząd Gminy Garbów prowadzi, na 2012 rok, nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Garbów do 16 stycznia 2012 roku.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy, pokój nr 01, tel. 81 5018032, lub ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków i wzory załączników zawarte są w Regulaminie przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Załączniki i dokumenty niezbędne osobom fizycznym do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy:
  1. wniosek dla osób fizycznych - zał. nr 3 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie;
  2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. nr 2 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie;
  3. informacja o wyrobach zawierających azbest - zał. nr 8 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie;
  4. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej);
  5. ze Starostwa Powiatowego: kserokopia pisma o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego albo pozwolenie na rozbiórkę lub przebudowę dachu (dokumenty te nie są wymagane w przypadku usunięcia z posesji płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z dachu przed 2004 rokiem).

Liczba wyświetleń: 1705
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: