Zdjęcie Artykułu

USUWANIE AZBESTU - DOFINANSOWANIE na 2012

04.01.2012

Urząd Gminy Garbów prowadzi, na 2012 rok, nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Garbów do 16 stycznia 2012 roku.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy, pokój nr 01, tel. 81 5018032, lub ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków i wzory załączników zawarte są w Regulaminie przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Załączniki i dokumenty niezbędne osobom fizycznym do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy:
  1. wniosek dla osób fizycznych - zał. nr 3 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie;
  2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. nr 2 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie;
  3. informacja o wyrobach zawierających azbest - zał. nr 8 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie;
  4. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej);
  5. ze Starostwa Powiatowego: kserokopia pisma o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego albo pozwolenie na rozbiórkę lub przebudowę dachu (dokumenty te nie są wymagane w przypadku usunięcia z posesji płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z dachu przed 2004 rokiem).

Liczba wyświetleń: 802
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: