Zdjęcie Artykułu

USUWANIE AZBESTU - DOFINANSOWANIE na 2012

04.01.2012

Urząd Gminy Garbów prowadzi, na 2012 rok, nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Garbów do 16 stycznia 2012 roku.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy, pokój nr 01, tel. 81 5018032, lub ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków i wzory załączników zawarte są w Regulaminie przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Załączniki i dokumenty niezbędne osobom fizycznym do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy:
  1. wniosek dla osób fizycznych - zał. nr 3 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie;
  2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. nr 2 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie;
  3. informacja o wyrobach zawierających azbest - zał. nr 8 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie;
  4. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej);
  5. ze Starostwa Powiatowego: kserokopia pisma o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego albo pozwolenie na rozbiórkę lub przebudowę dachu (dokumenty te nie są wymagane w przypadku usunięcia z posesji płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z dachu przed 2004 rokiem).

Liczba wyświetleń: 1054
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: czerwiec-lipiec 2020 (354-355)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: